• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын засвар 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ "Хүүшийн гэгээ" ХХК 80,000,000 ₮ 2020-05-01 100%
2 Арвайхээр сумын гэрэлтүүлэг 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Арвайхээр суманд эрх шилжүүлсэн 50,000,000 ₮ 0000-00-00
3 Бат-Өлзий сумын цанын баазын эрчим хүчний шугам татах зардал 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ Зарцуулагдсан 0000-00-00
4 Усан спорт, сургалтын төвийн фитнессийн тоног, төхөөрөмж 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ "Арвайкасандра" ХХК 57,130,000 ₮ 2020-04-17 100%
5 Төрийн албанд автомашин худалдан авах, аймаг сумдын ИТХ-ын автомашины засвар 165,000,000 ₮ 165,000,000 ₮ Зарцуулагдсан 165,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
6 Шинэ хороололд автозам барих 600,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 779,907,568 ₮ 2020-08-28 60%
7 Хүүхдийн спортын наадмын зардал 17,000,000 ₮ 17,000,000 ₮ Хүүхдийн спортын наадмын зардал 17,000,000 ₮ 2019-08-29 100%
8 Аймгийн ЗДТГ-ын фасадны нүүр хэсгийг металл хавтангаар өнгөлөх 270,000,000 ₮ 160,000,000 ₮ "Болор-Өрөг" ХХК 180,000,000 ₮ 2019-09-20 100%
9 Аймгийн ЗДТГ-ын гадна засвар 270,000,000 ₮ 110,000,000 ₮ "Хүүшийн гэгээ" ХХК 130,000,000 ₮ 2019-09-20 80%
10 Цанын баазын зураг төсөв 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ "Ихэр мөнх" ХХК 40,000,000 ₮ 2019-12-12 100%
11 Өлзийт сумын нийтийн орон сууцын шугам сүлжээний зардал 5,000,000 ₮ 5,000,000 ₮ Р.Ичинноров 5,000,000 ₮ 2019-08-29 100%
12 Сумдын ахмадын байгууллагын урамшуулал 10,900,000 ₮ 10,900,000 ₮ Сумдын ахмадын байгууллагын урамшуулал 10,900,000 ₮ 2019-08-29 100%
13 Арвайхээр суманд шинээр баригдах автозамд шаардагдах газар чөлөөлөх ага хэмжээний зардал 30,000,000 ₮ 30,000,000 ₮ 2019-06-18 А/430 30,000,000 ₮ 2019-06-18 100%
14 1 ба 9 дүгээр багийн төвийн спорт залны тохижилт хашаа /2018 оны үлдэгдэл/ 18,085,000 ₮ 18,085,000 ₮ "Оазисланд констракшн" ХХК 18,085,000 ₮ 2018-10-29 100%
15 Спортын ордны бэлтгэлийн залны үлдэгдэл санхүүжилт 198,960,000 ₮ 198,960,000 ₮ "Навтгар хайрхан" ХХК 198,960,000 ₮ 2018-05-23 100%
16 Мод шилжүүлэн суулгах машин 36,000,000 ₮ 36,000,000 ₮ Мод шилжүүлэн суулгах машин 36,000,000 ₮ 2019-03-14 100%
17 Махны үйлдвэрийг худалдан авсны зөрүү 63,000,000 ₮ 63,000,000 ₮ Махны үйлдвэрийг худалдан авсны зөрүү 63,000,000 ₮ 2019-05-25 100%
18 Хархорин суманд төрийн үйлчилгээний автомашин 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Хархорин сумруу эрх шилжүүлсэн 40,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
19 Орон сууц худалдан авах 34,000,000 ₮ 34,000,000 ₮ Хангамж-Өргөө ХХК 34,000,000 ₮ 2019-08-14 100%
20 Багш хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж 24,500,000 ₮ 24,500,000 ₮ Сүүхүнгий ХХК 24,500,000 ₮ 2019-06-20 100%