• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай Арвайхээр, Тарагт сум/ 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 8 багц, бүх ажил дууссан 198,856,700 ₮ 2020-04-01 100%
2 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Өвөрхангай Хайрхандулаан сум/ 800,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Гүнчимэгтэй ХХК 758,381,870 ₮ 2020-05-05 30%
3 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт Уянга Зүүнбаян-Улаан сум/ 100,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Эксперсс оношолгооны төв ХХК 74,800,000 ₮ 2020-08-04 100%
4 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00
5 Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн багаж, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай Арвайхээр/ 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ 0000-00-00 тендер зарлагдсан
6 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Өвөрхангай/ 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00
7 Есөнзүйл сумын төвөөс орон нутгийн А-0301 Засмал зам хүртэлх 10,0 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/ 150,000,000 ₮ 150,000,000 ₮ 0000-00-00 тендер зарлагдсан
8 Худаг /Өвөрхангай/ 600,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ 4 багц, ажил дуусах шатандаа 568,041,242 ₮ 2020-06-23 80%
9 Усан сан /Өвөрхангай Баянгол сум/ 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ Баяжих-Ундарга ХХК 76,747,462 ₮ 0000-00-00 Гэрээ байгуулагдсан
10 Багийн төвийн мал угаалгын ванн, талбай /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хархорин% Хужирт Уянга Зүүнбаян-Улаан сум / 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ “Монголменежмент төв”, “Девсофт”, Баяжих-Ундарга ХХК-д 270,000,000 ₮ 2020-06-10 100%
11 Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн үргэлжлэл 1,3км, 30,68у/м төмөр бетон гүүр /Өвөорхангай Бат-Өлзий/ 1,269,000,000 ₮ 1,269,000,000 ₮ 0000-00-00
12 Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 1,500,000,000 ₮ 900,000,000 ₮ Өндөр сант хайрхан ХХК 1,650,000,000 ₮ 2020-07-03 100%
13 Эрдэнэзуу хийдийн барилгын их засвар /Өвөрханай, Хархорин сум/ 800,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ "Зэндмэнь суврага" 780,141,642 ₮ 2020-05-01 Гэрээ байгуулагдсан
14 Музейн барилга /Өвөрхангай Арвйахээр сум/ 5,000,000,000 ₮ 500,000,000 ₮ Бага хөгшин ХХК 4,889,000,000 ₮ 2020-08-03 5%
15 Боловсрол, соёлын салбарын байгууллагуудын их засвар /Өвөрхангай/ 800,000,000 ₮ 800,000,000 ₮ 13 багц, ихэнх ажлууд дууссан 800,000,000 ₮ 2020-07-22 85%
16 Цэцэрлэгийн барилга 50 ор /Өвөрхангай Хужирт сум/ 450,000,000 ₮ 250,000,000 ₮ Баяндөхөмийн хурд 410,967,508 ₮ 2020-05-08 85%
17 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Өвөрхангай Арвайхээр сум/ 3,500,000,000 ₮ 3,500,000,000 ₮ "Бианконэро констракшн" ХХК 3,302,863,652 ₮ 2020-05-07 гэрээ байгуулагдсан
18 Сургуулийн барилгын өргөтгөл 240 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 1,500,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ "Сод-Ээл" ХХК 1,275,742,107 ₮ 2020-05-10 50%
19 Бага сургуулийн барилга 240 суудал /Өвөрхангай Сант сум 1,500,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ Тэд констракшн 0000-00-00 эрх нь шилжиж ирээгүй
20 Шанагатай авто ачигч /Өвөрхангай/ 100,000,000 ₮ 75,460,000 ₮ "Тодбаярт" ХХК 75,460,000 ₮ 2020-04-02 100%