• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 A/163 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-05 ҮЗЭХ
92 A/162 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-04-05 ҮЗЭХ
93 A/161 Зардал хувиарлах тухай 2021-04-05 ҮЗЭХ
94 A/160 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-02 ҮЗЭХ
95 A/159 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-02 ҮЗЭХ
96 A/158 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-02 ҮЗЭХ
97 A/157 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-02 ҮЗЭХ
98 A/156 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-02 2021-04-02 ҮЗЭХ
99 A/155 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-02 ҮЗЭХ
100 A/154 Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай 2021-04-02 ҮЗЭХ
101 A/153 Бүх нийтийн бэлэн байдлын улаан түвшинд шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-04-01 ҮЗЭХ
102 A/152 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай 2021-04-01 ҮЗЭХ
103 A/151 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-30 ҮЗЭХ
104 A/148 Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай 2021-03-27 ҮЗЭХ
105 A/147 Коронавируст халдвар /covid-19/-ын цар тахалтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2021-03-27 ҮЗЭХ
106 A/145 Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-03-25 ҮЗЭХ
107 A/144 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-25 ҮЗЭХ
108 A/143 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-25 ҮЗЭХ
109 A/142 Зардал хуваарлах тухай 2021-03-25 ҮЗЭХ
110 A/141 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
111 A/140 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэх, ажиллах журмыг батлах тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
112 A/139 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
113 A/138 Захирамжид нэмэлт оруулах тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
114 A/137 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
115 A/136 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
116 A/135 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
117 A/134 зарим үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг хязгаарлах тухай 2021-03-23 ҮЗЭХ
118 A/133 Зардал хувиарлах тухай 2021-03-23 ҮЗЭХ
119 A/132 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
120 A/131 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын улбар шар зэрэгт шилжүүлэх тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ