• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 A/195 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-04-19
62 A/194 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-19
63 A/193 Комисс томилох тухай 2021-04-16
64 A/192 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-16
65 A/191 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-16
66 A/190 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай 2021-04-15
67 A/189 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2021-04-15
68 A/188 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-04-15
69 A/187 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021-04-15 ҮЗЭХ
70 A/186 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-04-14
71 A/185 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-04-13 ҮЗЭХ
72 A/183 Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай 2021-04-13 ҮЗЭХ
73 A/181 Хөдөлмөр эрхлэлтийг аймгийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-04-12 ҮЗЭХ
74 A/180 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-04-12 ҮЗЭХ
75 A/179 Зардал хувиарлах тухай 2021-04-12 ҮЗЭХ
76 A/178 Зардал хувиарлах тухай 2021-04-12
77 A/177 Зардал хувиарлах тухай 2021-04-12 ҮЗЭХ
78 A/176 Шуурхай бүлэг томилох тухай 2021-04-09
79 A/175 Шуурхай бүлэг томилох тухай 2021-04-09 ҮЗЭХ
80 A/174 Коронавируст халдвар /covid-19/-ын цар тахлын тархацтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2021-04-09 ҮЗЭХ
81 A/173 Хөрөнгө, бараа материал зарцуулах тухай 2021-04-09 ҮЗЭХ
82 A/172 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-09 ҮЗЭХ
83 A/171 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-08 ҮЗЭХ
84 A/170 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-08 ҮЗЭХ
85 A/169 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-04-07 ҮЗЭХ
86 A/168 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-07 ҮЗЭХ
87 A/167 Коронавируст халдвар /covid-19/-ын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2021-04-07 ҮЗЭХ
88 A/166 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-06 ҮЗЭХ
89 A/165 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-06 ҮЗЭХ
90 A/164 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-05 ҮЗЭХ