• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 A/225 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-11
32 A/224 Комисс томилох тухай 2021-05-11
33 A/223 Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай 2021-05-11
34 A/222 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-10
35 A/221 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-10
36 A/220 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-05-10
37 A/219 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021-05-10
38 A/218 Коронавируст халдвар /covid-19/-ын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай 2021-05-07
39 A/217 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2021-05-07
40 A/216 Хөрөнгийн худалдах доод үнэ шинэчлэн тогтоох, акталж хоёрдогч түүхий эдээр худалдах, балансад шилжүүлэх тухай 2021-05-05
41 A/215 Шуурхай бүлэг томилох тухай 2021-05-05
42 A/214 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-04
43 A/213 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-04
44 A/212 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-04
45 A/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-03
46 A/210 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай 2021-04-30
47 A/209 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-30
48 A/208 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021-04-30
49 A/207 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-30
50 A/206 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-28
51 A/205 Цэцэрлэг, ЕБС-ын сургалт, үйл ажиллагааны талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-04-28
52 A/204 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-26
53 A/203 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-26
54 A/202 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-04-25
55 A/201 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацааг сунгах тухай 2021-04-25
56 A/200 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2021-04-20
57 A/199 Үржлий малд үзлэг ангилалт хийх баталгаажуулах тухай 2021-04-19
58 A/198 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021-04-19
59 A/197 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-19
60 A/196 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-19