• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2941 а/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2942 а/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2943 а/19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2944 а/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2945 а/17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2946 а/16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2947 а/15 Ц.Болдмаад тусгай хэрэгцээд боловсрол олгож байгаагийн нэмэгдэл олгох тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2948 а/14 Шагнах тухай 2017-01-25 ҮЗЭХ
2949 А/9 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2950 А/8 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2951 А/7 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2952 а/12 Төлбөр гүйцэтгэх хуваарь батлах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2953 а/11 Жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2954 А/10 Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 2017-01-20 ҮЗЭХ
2955 А/6 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-17 ҮЗЭХ
2956 А/5 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-17 ҮЗЭХ
2957 А/4 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-11 ҮЗЭХ
2958 А/3 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-04 ҮЗЭХ
2959 А/2 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
2960 A/1 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-01-03 ҮЗЭХ
2961 а/12 Бэлэг гардуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2962 А/11 Аймгийн сайн малчин, аварга тариаланч, шилдэг фермер шалгаруулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2963 А/10 Томуу, томуу төст өвчний эсрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2964 А/09 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2016-01-13 ҮЗЭХ
2965 А/08 Хариуцлага тооцох тухай 2016-01-12 ҮЗЭХ
2966 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
2967 А/06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
2968 А/05 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-01-11 ҮЗЭХ
2969 А/04 Ажлын хэсэг томилох тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ
2970 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-01-08 ҮЗЭХ