• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2881 а/96 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
2882 а/95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
2883 а/94 Төсвийн байгууллагын 2017 оны орон тоо батлах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
2884 а/93 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
2885 а/92 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
2886 а/91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
2887 а/90 Шагнах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
2888 а/89 Орон нутгийн баталгаажуулалтын төсөл, салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэм батлах тухай 2017-03-13 ҮЗЭХ
2889 А/88 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
2890 А/87 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
2891 А/86 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
2892 А/85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
2893 А/84 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
2894 А/83 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
2895 А/82 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
2896 А/80 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-10 ҮЗЭХ
2897 А/79 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
2898 А/77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
2899 А/76 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
2900 А/75 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
2901 А/74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
2902 А/73 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
2903 А/70 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-03-06 ҮЗЭХ
2904 а/68 Онцгой комиссын хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2017-02-24 ҮЗЭХ
2905 а/65 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2017-02-24 ҮЗЭХ
2906 а/64 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ
2907 а/61 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ
2908 а/60 Зэрэг дэв олгох тухай 2017-02-21 ҮЗЭХ
2909 а/59 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-20 ҮЗЭХ
2910 а/58 Шагнах тухай 2017-02-20 ҮЗЭХ