• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2851 а/130 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-04 ҮЗЭХ
2852 а/129 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-04-04 ҮЗЭХ
2853 а/128 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2017-04-04 ҮЗЭХ
2854 а/127 Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 2017-04-04 ҮЗЭХ
2855 а/126 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-31 ҮЗЭХ
2856 а/125 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-31 ҮЗЭХ
2857 а/124 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-03-31 ҮЗЭХ
2858 а/123 Зардлын хуваарь батлах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
2859 а/122 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
2860 а/121 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
2861 а/120 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
2862 а/119 Урамшуулал олгож, гүйцэтгэл сайжруулах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
2863 а/118 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-30 ҮЗЭХ
2864 а/117 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-29 ҮЗЭХ
2865 а/116 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-28 ҮЗЭХ
2866 а/115 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-28 ҮЗЭХ
2867 а/114 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-28 ҮЗЭХ
2868 а/113 Салбар комисс байгуулах тухай 2017-03-27 ҮЗЭХ
2869 а/112 Авто замын байгууламжийг түр хаах хугацааг цуцлах тухай 2017-03-24 ҮЗЭХ
2870 а/111 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2017-03-24 ҮЗЭХ
2871 а/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
2872 а/109 Авто замын байгууламжийг түр хаах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
2873 а/107 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
2874 а/106 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
2875 A/108 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-22 ҮЗЭХ
2876 а/105 Захирал, эрхлэгч нарын цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2017-03-21 ҮЗЭХ
2877 а/99 Үзлэг ангилалт хийх тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
2878 а/98 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
2879 а/97 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ
2880 а/100 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техник хяналтын үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах тухай 2017-03-20 ҮЗЭХ