• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2821 A/164 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
2822 а/161 Төсөл хөтөлбөрийн баг ажиллуулах тухай 2017-04-14 ҮЗЭХ
2823 а/160 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-13 ҮЗЭХ
2824 а/159 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-13 ҮЗЭХ
2825 а/157 ЭЗ-н сургалт суртчилгааны ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг батлах тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
2826 а/156 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
2827 а/155 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
2828 а/154 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
2829 а/153 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
2830 а/152 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-04-12 ҮЗЭХ
2831 а/151 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
2832 а/150 Санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
2833 а/149 Жил болгон зарлах тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
2834 а/148 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
2835 а/147 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-11 ҮЗЭХ
2836 а/146 Комисс байгуулах тухай 2017-04-10 ҮЗЭХ
2837 а/145 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-04-10 ҮЗЭХ
2838 а/144 Дэд комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2017-04-10 ҮЗЭХ
2839 а/143 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
2840 а/142 Төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
2841 а/141 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
2842 а/140 Сарын аян зохион байгуулах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
2843 а/139 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
2844 а/138 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
2845 а/136 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
2846 а/135 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
2847 а/134 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
2848 а/133 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
2849 а/131 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ
2850 a/132 "Аймгийн тэмээчдийн зөвөлгөөн" зохион байгуулах тухай 2017-04-05 ҮЗЭХ