• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2791 а/190 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-26 ҮЗЭХ
2792 а/189 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл байгуулах тухай 2017-04-26 ҮЗЭХ
2793 а/188 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
2794 а/186 Комисс томилох тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
2795 а/185 Барилгын ажилд хяналт тавих 2017-04-25 ҮЗЭХ
2796 A/187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
2797 A/187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-25 ҮЗЭХ
2798 а/184 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ
2799 а/183 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ
2800 а/182 Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай 2017-04-24 ҮЗЭХ
2801 а/181 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
2802 а/180 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
2803 а/179 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-04-21 ҮЗЭХ
2804 а/178 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2805 а/177 "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн үйл ажиллагааг дэмжих баг байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2806 а/176 Аян зохион байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2807 а/175 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2808 а/174 Шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2809 а/173 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2810 а/172 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2811 а/170 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендерээс татгалзах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2812 а/169 газар өмчлүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2813 а/168 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2814 а/167 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2815 A/171 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
2816 а/165 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2017-04-19 ҮЗЭХ
2817 A/166 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-19 ҮЗЭХ
2818 а/164 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
2819 а/163 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ
2820 а/162 Монгол Улсад орчин цагийн Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, төлөвлөгөө батлах тухай 2017-04-17 ҮЗЭХ