• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2761 а/219 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
2762 а/218 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
2763 а/217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
2764 а/216 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
2765 а/214 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
2766 а/213 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-08 ҮЗЭХ
2767 а/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-05 ҮЗЭХ
2768 A/212 Шагнах тухай 2017-05-05 ҮЗЭХ
2769 а/210 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
2770 а/209 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
2771 а/208 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
2772 а/207 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
2773 а/206 "Эрдмийн баяр"-ын арга хэмжээний тухай 2017-05-04 ҮЗЭХ
2774 а/205 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-01 ҮЗЭХ
2775 а/204 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2776 а/203 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2777 а/202 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2778 а/201 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2779 а/200 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2780 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2781 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2782 а/199 "Өвөрхангай аймгийн дэд хөтөлбөр" батлах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2783 а/198 Хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2784 А/197 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2785 а/196 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2786 а/195 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
2787 а/194 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
2788 а/193 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
2789 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ
2790 а/191 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-27 ҮЗЭХ