• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
2731 а/252 Бүх тендерээс татгалзах тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
2732 а/251 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
2733 а/250 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-23 ҮЗЭХ
2734 а/248 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-22 ҮЗЭХ
2735 а/247 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-22 ҮЗЭХ
2736 а/246 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2737 а/245 Тэтгэмж олгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2738 а/244 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2739 а/243 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2740 а/241 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2741 а/240 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2742 а/239 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2743 а/238 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2744 а/237 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухай 2017-05-18 ҮЗЭХ
2745 а/236 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
2746 а/235 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
2747 а/234 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
2748 а/233 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
2749 а/232 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
2750 а/231 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-17 ҮЗЭХ
2751 а/230 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
2752 а/229 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
2753 а/228 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
2754 А/227 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
2755 а/226 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-05-12 ҮЗЭХ
2756 А/224 Биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
2757 А/223 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
2758 а/222 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
2759 а/221 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
2760 а/220 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ