• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
271 A/556 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-12-18 ҮЗЭХ
272 A/555 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-12-18 ҮЗЭХ
273 A/554 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-17 ҮЗЭХ
274 A/553 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-17 ҮЗЭХ
275 A-552 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-12-15 ҮЗЭХ
276 A-551 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-12-15 ҮЗЭХ
277 A-550 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-15 ҮЗЭХ
278 A-549 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-15 ҮЗЭХ
279 A-548 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2020-12-15 ҮЗЭХ
280 A-547 Шууд гэрээ байгуулах тухай 2020-12-15 ҮЗЭХ
281 A-545 Н.Оюунгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-12-14 ҮЗЭХ
282 A-544 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-12-14 ҮЗЭХ
283 A-543 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020-12-11 ҮЗЭХ
284 A-542 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-11 ҮЗЭХ
285 A-541 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-11 ҮЗЭХ
286 A-540 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-11 ҮЗЭХ
287 A-539 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-10 ҮЗЭХ
288 A-538 Ажлын хороо байгуулах тухай 2020-12-10 ҮЗЭХ
289 A-537 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2020-12-08 ҮЗЭХ
290 A-536 Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2020-12-08 ҮЗЭХ
291 A-535 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-08 ҮЗЭХ
292 A-534 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-12-07 ҮЗЭХ
293 A-533 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-12-07 ҮЗЭХ
294 A-532 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-07 ҮЗЭХ
295 A-531 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2020-12-04 ҮЗЭХ
296 A-530 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-12-04 ҮЗЭХ
297 A-529 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2020-12-04 ҮЗЭХ
298 A-528 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-12-04 ҮЗЭХ
299 A-527 Д.Бямбатогтоход буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-12-04 ҮЗЭХ
300 A-526 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020-12-03 ҮЗЭХ