• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
241 A/04 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2021-01-06 ҮЗЭХ
242 A/03 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-01-04 ҮЗЭХ
243 A/02 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-04 ҮЗЭХ
244 A/01 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-04 ҮЗЭХ
245 A/592 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгохыг түр хориглох тухай 2020-12-31 ҮЗЭХ
246 A/591 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухауй 2020-12-31 ҮЗЭХ
247 A/589 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах хүчингүй болгох тухай 2020-12-28 ҮЗЭХ
248 A/588 Өвс, тэжээл хувиарлах тухай 2020-12-28 ҮЗЭХ
249 A/587 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-25 ҮЗЭХ
250 A/586 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай 2020-12-25 ҮЗЭХ
251 A/585 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2020-12-25 ҮЗЭХ
252 A/584 Цэцэрлэг шинээр байгуулах тухай 2020-12-25 ҮЗЭХ
253 A/583 Д.Нэмэхбаярт буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-12-25 ҮЗЭХ
254 A/582 Шагнах тухай 2020-12-23 ҮЗЭХ
255 A/581 Шагнах тухай 2020-12-23 ҮЗЭХ
256 A/580 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-12-23 ҮЗЭХ
257 A/579 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-12-23 ҮЗЭХ
258 A/578 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2020-12-23 ҮЗЭХ
259 A/577 Ажлын чиг үүрэг батлах тухай 2020-12-23 ҮЗЭХ
260 A/576 Шагнаж урамшуулах тухай 2020-12-23 ҮЗЭХ
261 A/575 Д.Насанхүүд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-12-23 ҮЗЭХ
262 A/574 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-12-22 ҮЗЭХ
263 A/573 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2020-12-22 ҮЗЭХ
264 A/563 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-21 ҮЗЭХ
265 A/562 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2020-12-18 ҮЗЭХ
266 A/561 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-12-18 ҮЗЭХ
267 A/560 С.Даваасамбууд мөнгөн тусламж олгох тухай 2020-12-18 ҮЗЭХ
268 A/559 Д.Дамдиндоржид мөнгөн тусламж олгох тухай 2020-12-18 ҮЗЭХ
269 A/558 Д.Буянтогтоход мөнгөн тусламж олгох тухай 2020-12-18 ҮЗЭХ
270 A/557 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-12-18 ҮЗЭХ