• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
211 A/35 Цагаан сарын баяр-ыг аймгийн хэмжээнд тэмдэглэхийг хориглох тухай 2021-01-28 ҮЗЭХ
212 A/34 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-01-27
213 A/33 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухауй 2021-01-27 ҮЗЭХ
214 A/32 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-27 ҮЗЭХ
215 A/31 Төлөвлөгөө батлах тухай 2021-01-27 ҮЗЭХ
216 A/30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-27 ҮЗЭХ
217 A/29 Улирлын урамшуулал олгох тухай 2021-01-27 ҮЗЭХ
218 A/28 Коронавируст халдвар/covid-19/-c урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн түр цэг байгуулах тухай 2021-01-25 ҮЗЭХ
219 A/27 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-01-22 ҮЗЭХ
220 A/26 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-22 ҮЗЭХ
221 A/25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-22 ҮЗЭХ
222 A/24 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний төлөвлөгөө, зардлын хуваарь батлах тухай 2021-01-21
223 A/23 Аймгийн Хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажлын 2021 оны нэгдсэн төлөвлөгөө зардлын хуваарь батлах тухай 2021-01-21 ҮЗЭХ
224 A/22 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-21 ҮЗЭХ
225 A/21 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухауй 2021-01-21 ҮЗЭХ
226 A/20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-20 ҮЗЭХ
227 A/19 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2021-01-20 ҮЗЭХ
228 A/17 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-20 ҮЗЭХ
229 A/16 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-20 ҮЗЭХ
230 A/46 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-19 ҮЗЭХ
231 A/14 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2021-01-19 ҮЗЭХ
232 A/13 Улирлын урамшуулал олгох тухай 2021-01-19 ҮЗЭХ
233 A/12 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-01-19 ҮЗЭХ
234 A/11 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухауй 2021-01-14 ҮЗЭХ
235 A/10 Өвөрхангай аймгийн 90 жилийн арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөө батлахтухай 2021-01-13 ҮЗЭХ
236 A/09 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 2021-01-12 ҮЗЭХ
237 A/08 Түр журам батлах тухай 2021-01-12 ҮЗЭХ
238 A/07 Комисс томилох тухай 2021-01-12 ҮЗЭХ
239 A/06 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах болгох тухай 2021-01-11 ҮЗЭХ
240 A/05 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухауй 2021-01-06 ҮЗЭХ