• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
181 A/66 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ
182 A/65 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ
183 A/64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ
184 A/63 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай 2021-02-05 ҮЗЭХ
185 A/62 Аймгийн аварга малчин, саальчин, үхэрчин, тэмээчин, фермер тариаланч шалгаруулах тухай 2021-02-04 ҮЗЭХ
186 A/61 Нутгын захиргааны байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний дүнгийн тухай 2021-02-04 ҮЗЭХ
187 A/60 Аймгийн 2020 оны тэргүүний байгууллага, аварга ажилтан шалгаруулах тухай 2021-02-04 ҮЗЭХ
188 A/59 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-04 ҮЗЭХ
189 A/58 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-02-03 ҮЗЭХ
190 A/57 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-02-02 ҮЗЭХ
191 A/56 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021-02-02 ҮЗЭХ
192 A/55 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-02-02 ҮЗЭХ
193 A/54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-02 ҮЗЭХ
194 A/53 Олон нийтийн эргүүлд төрийн албан хаагчдыг ажиллуулах тухай 2021-02-01 ҮЗЭХ
195 A/52 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-01 ҮЗЭХ
196 A/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-01 ҮЗЭХ
197 A/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-01 ҮЗЭХ
198 A/49 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-01 ҮЗЭХ
199 A/48 Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
200 A/47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
201 A/46 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
202 A/45 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
203 A/44 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр солих тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
204 A/43 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
205 A/42 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
206 A/41 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
207 A/40 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
208 A/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
209 A/38 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-29 ҮЗЭХ
210 A/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-01-28 ҮЗЭХ