• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 A/94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-02 ҮЗЭХ
152 A/100 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн түвшин (шард) шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2021-03-02 ҮЗЭХ
153 A/100 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн /шард/ шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2021-03-02 ҮЗЭХ
154 A/100 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн 2 зэргийн түвшин (шард) шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээ тухай 2021-03-02
155 A/93 Зардал хувиарлах тухай 2021-02-25 ҮЗЭХ
156 A/92 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-25 ҮЗЭХ
157 A/91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-25 ҮЗЭХ
158 A/90 Коронавируст халдвар /covid-19/-ын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай 2021-02-25 ҮЗЭХ
159 A/89 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2021-02-24 ҮЗЭХ
160 A/88 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021-02-23 ҮЗЭХ
161 A/87 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-02-23 ҮЗЭХ
162 A/85 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухауй 2021-02-22 ҮЗЭХ
163 A/84 Шагнал олгох тухай 2021-02-22 ҮЗЭХ
164 A/83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-19 ҮЗЭХ
165 A/82 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-18 ҮЗЭХ
166 A/81 Батлан хамгаалахын хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах ажил явуулах тухай 2021-02-17 ҮЗЭХ
167 A/80 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-17 ҮЗЭХ
168 A/79 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-16 ҮЗЭХ
169 A/78 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-02-10 ҮЗЭХ
170 A/77 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-09 ҮЗЭХ
171 A/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-09 ҮЗЭХ
172 A/75 Байгууллагын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаар шинэчлэн батлах тухай 2021-02-09 ҮЗЭХ
173 A/74 Тогтохдоржид буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-02-09 ҮЗЭХ
174 A/73 Байгууллагын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаар шинэчлэн батлах тухай 2021-02-09 ҮЗЭХ
175 A/72 Нийгмийн даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны орлогын төсвийн хуваарь батлах тухай 2021-02-09 ҮЗЭХ
176 A/71 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ
177 A/70 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ
178 A/69 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ
179 A/68 тусгай шилжүүлгийн байгууллагын 2021 оны орон тоо батлах тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ
180 A/67 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-08 ҮЗЭХ