• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 A/130 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техникийн үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
122 A/129 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
123 A/128 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
124 A/127 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
125 A/126 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-19 ҮЗЭХ
126 A/125 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-19 ҮЗЭХ
127 A/124 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-18 ҮЗЭХ
128 A/123 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-18 ҮЗЭХ
129 A/122 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-18 ҮЗЭХ
130 A/120 Мал, амтны сэг зэмийн цуглуулж устгах, орчны цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийг шуурхай зохион байгуулах тухай 2021-03-16 ҮЗЭХ
131 A/119 Малын халдварт шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2021-03-15 ҮЗЭХ
132 A/118 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-15 ҮЗЭХ
133 A/117 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2021-03-15 ҮЗЭХ
134 A/116 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-15 ҮЗЭХ
135 A/115 Төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, татвар, хүү торгуулийн орлогын талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-03-15 ҮЗЭХ
136 A/114 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим хязгаарлалтыг цуцлах тухай 2021-03-14 ҮЗЭХ
137 A/113 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай 2021-03-12 ҮЗЭХ
138 A/112 Хот хоорондын тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоох тухай 2021-03-12 ҮЗЭХ
139 A/111 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-11 ҮЗЭХ
140 A/109 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-09 ҮЗЭХ
141 A/108 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-09 ҮЗЭХ
142 A/107 Журам шинэчлэн батлах тухай 2021-03-09 ҮЗЭХ
143 A/106 Өвөрхангай аймгийн нэг зуун арван найман мянга дахь иргэнийг тодруулах, алдаршуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-04 ҮЗЭХ
144 A/103 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-04 ҮЗЭХ
145 A/102 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-04 ҮЗЭХ
146 A/101 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-03 ҮЗЭХ
147 A/99 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-02 ҮЗЭХ
148 A/98 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-02 ҮЗЭХ
149 A/97 сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-03-02 ҮЗЭХ
150 A/96 сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-03-02 ҮЗЭХ