• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 A/152 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай 2021-04-01 ҮЗЭХ
2 A/151 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-30 ҮЗЭХ
3 A/148 Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай 2021-03-27 ҮЗЭХ
4 A/147 Коронавируст халдвар /covid-19/-ын цар тахалтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2021-03-27 ҮЗЭХ
5 A/145 Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-03-25 ҮЗЭХ
6 A/144 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-25 ҮЗЭХ
7 A/143 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-25 ҮЗЭХ
8 A/142 Зардал хуваарлах тухай 2021-03-25 ҮЗЭХ
9 A/141 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
10 A/140 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэх, ажиллах журмыг батлах тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
11 A/139 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
12 A/138 Захирамжид нэмэлт оруулах тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
13 A/137 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
14 A/136 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
15 A/135 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-24 ҮЗЭХ
16 A/134 зарим үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг хязгаарлах тухай 2021-03-23 ҮЗЭХ
17 A/133 Зардал хувиарлах тухай 2021-03-23 ҮЗЭХ
18 A/132 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
19 A/131 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын улбар шар зэрэгт шилжүүлэх тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
20 A/130 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техникийн үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
21 A/129 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
22 A/128 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
23 A/127 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-22 ҮЗЭХ
24 A/126 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-19 ҮЗЭХ
25 A/125 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-19 ҮЗЭХ
26 A/124 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-18 ҮЗЭХ
27 A/123 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-18 ҮЗЭХ
28 A/122 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-18 ҮЗЭХ
29 A/120 Мал, амтны сэг зэмийн цуглуулж устгах, орчны цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийг шуурхай зохион байгуулах тухай 2021-03-16 ҮЗЭХ
30 A/119 Малын халдварт шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2021-03-15 ҮЗЭХ