• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 A/256 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-28
2 A/255 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-25
3 A/254 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-25
4 A/253 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-05-25
5 A/252 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021-05-25
6 A/251 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-25
7 A/250 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-05-25
8 A/249 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-24
9 A/248 Малын тэжээлийн тариалалтад хэрэглэглэгдэх үр худалдан авах тухай 2021-05-24
10 A/247 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-24
11 A/246 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-24
12 A/245 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээний тухай 2021-05-21
13 A/244 Төлөвлөгөө батлах тухай 2021-05-21
14 A/243 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-20
15 A/242 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2021-05-19
16 A/241 Зардал хуваарилах тухай 2021-05-19
17 A/240 Зардал хуваарилах тухай 2021-05-19
18 A/239 Зардал хувиарлах тухай 2021-05-19
19 A/238 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2021-05-17
20 A/237 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-17
21 A/236 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-17
22 A/235 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-17
23 A/234 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-05-17
24 A/233 Хариуцлага тооцох, шагнал урамшуулал олгох тухай 2021-05-17
25 A/232 Х.Оюун-Эрдэнэд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-05-17
26 A/231 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-13
27 A/229 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-12
28 A/228 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-05-12
29 A/227 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-05-11
30 A/226 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2021-05-11