• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 07/06 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
2 07/04 төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
3 68 Салбар хороо байгуулах тухай 2017-08-31 ҮЗЭХ
4 66 Шинээр баг байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
5 62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
6 61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
7 59 Аймгийн баяр наадмын тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
8 58 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
9 57 Бодлого баталж, зөвлөл байгуулах тухай 2017-07-03 ҮЗЭХ
10 50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
11 49 Хөрөнгө балансаас блансад шилжүүлэх, худалдах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
12 46 Зөвлөл байгуулж, түүний ажиллах журам батлах тухай 2017-05-19 ҮЗЭХ
13 41 Зөрчлийн улмаас түр саатуулагдсан мотоциклыг эзэмшигчид нь буцаан олгох тухай 2017-04-28 ҮЗЭХ
14 38 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд санал оруулах тухай 2017-04-20 ҮЗЭХ
15 26 Журам батлах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
16 23 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгийн хуваарийг батлах тухай 2017-04-07 ҮЗЭХ
17 15 Таримлыг тариалангийн талбайд сэлгээнд тариалах тухай 2017-02-03 ҮЗЭХ
18 06 Нутгийн удирдлагын байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн тухай 2017-02-03 ҮЗЭХ
19 69 Цаг үеийн зарим арга хэмжээний тухай 2016-11-29 ҮЗЭХ
20 68 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2016-11-10 ҮЗЭХ
21 12 Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагаанд тавих хяналт 2016-02-04 ҮЗЭХ
22 06 Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2016-01-22 ҮЗЭХ