• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Бүрд, Богд сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний /2/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:18:05

Дэлгэрэнгүй..
Бүрд, Хайрхандулаан, Уянга, Есөнзүйл, Нарийнтээл, Гучин-Ус, Тарагт, Бат-Өлзий, Сант, Хужирт, Баруунбаян-Улаан сумдын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний /11/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2021-01-18 14:17:14

Дэлгэрэнгүй..
Есөнзүйл, Нарийнтээл, Бат-Өлзий, Гучин-Ус сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний /4/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:16:55

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт, Өлзийт, Гучин-Ус сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн мэргэжилтний /3/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:15:46

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:15:29

Дэлгэрэнгүй..
Уянга, Төгрөг, Есөнзүйл, Тарагт, Богд, Сант, Өлзийт сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний /7/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:13:59

Дэлгэрэнгүй..
Хайрхандулаан, Уянга, Өлзийт, Богд, Бүрд, Хужирт, Баянгол, Тарагт сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний /8/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:13:30

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Соёл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:12:53

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын ИТХ-ын Иргэний танхимын ажилтны албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2021-01-18 14:11:31

Дэлгэрэнгүй..
Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Баянтээг багийн зохион байгуулагчийн, Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр багийн зохион байгуулагчийн /2/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:11:02

Дэлгэрэнгүй..