• Албан ёсны цахим хуудас
ЦЭРГИЙН ШТАБ

Засаг даргын Тамгын газрын цэргийн штаб нь батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцлийн үед зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр аймаг, сумын нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэргэшил арга зүйн удирдлага, туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих үүрэг бүхий цэргийн мэргэжлийн байгууллага мөн.

 

Цэргийн штабын дарга

 хурандаа М.Дэлгэрсайхан

И-мэйл хаяг: m_delger2014@yahoo.com

Ажлын утас:7032-2215

 

 

 

 

Тоо бүртгэл, нөхөн хангалт хариуцсан офицер 

 хошууч Б.Өлзийбаяр

И-мэйл хаяг: 

Ажлын утас:7032-2117

 

 

 

Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер 

 хошууч Ч.Адьяа

И-мэйл хаяг: 

Ажлын утас:7032-2216             

 

2018-06-06 18:18:59