• Албан ёсны цахим хуудас
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Хууль, эрх зүйн хэлтэс /архивын тасагтай/ нь нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөлгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, эрх зүйн сургалт, иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА А.ОТГОНЦЭЦЭГ

И-мэйл хаяг:oogiihzh@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3072

 

 

 

 

Хүний эрх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудал

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэг

И-мэйл хаяг:Moogii_9511@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3087

 

 

 

 

Хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааны асуудал хариуцсан

мэргэжилтэн З.Нацагням

И-мэйл хаяг:Natsagaa_sun@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3087

 

 

 

 

 

Хууль тогтоомжийн лавлагаа, хяналт, мэдээлэл

хариуцсан мэргэжилтэн Б.Анхбилэг

И-мэйл хаяг:Ankhaa_2808@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3087

2018-05-20 17:32:35