• Албан ёсны цахим хуудас
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

           Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх, түүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

   

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Н.Энхцэцэг

И-мэйл хаяг:Enkhee6998@yahoo.com

Ажлын утас:7032-2380

 

 

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь

салбар зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга

Э.Бадамгэрэл

И-мэйл хаяг:Gerleesun@gmail.com

Ажлын утас:7032-3538

 

 

 

 

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны

хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Батсуурь

И-мэйл хаяг:Suuri2012@gmail.com

Ажлын утас:7032-3990

 

 

 

 

Сум, багийн асуудал хариуцсан

мэргэжилтэн П.Мөнхзул

И-мэйл хаяг:Zul_0309@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3990

 

 

 

 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн Н.Гуамарал

И-мэйл хаяг: maralaa3536@gmail.com

Ажлын утас:7032-3595

 

 

 

 

Төсвийн ерөнхийлөн болон төсвийн шууд захирагч нарын гэрээ

дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Удвал

И-мэйл хая

г:Udval_ts@yahoo.com

Ажлын утас:7032-3990

 

 

 

 

 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

  Л.Долгормаа

И-мэйл хаяг:L.dogoo0111@gmail.com

Ажлын утас:7032-2530

 

 

 

Аймгийн ЗДТГ-ын Бичээч Б.Диймаа

И-мэйл хаяг:B_diimaa@yahoo.com

Ажлын утас:7032-2530

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн Засаг даргын туслах

 О.Батсүрэн

И-мэйл хаяг:

Ажлын утас:7032-2103

 

 

 

Компьютер, сүлжээ хариуцсан ажилтан

Б.Занданшарав

И-мэйл хаяг: zagii345@gmail.com

Ажлын утас:7032-3595

 

 

 

 

 

Аймгийн ЗДТГ-ын нягтлан бодогч

О.Цэрэнчимэд

И-мэйл хаяг:Tserenchmed_33@yahoo.com

Ажлын утас:7032-2161

 

 

 

 

 

 

2018-05-20 17:12:19