• Албан ёсны цахим хуудас
Тайлангийн загвар

Сум, байгууллагын Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлангийн загварыг  Энд дарж татаж авна уу.  

Тайлангийн хүснэгтийг энд дарж татаж авна уу.

 

2021-06-04 15:49:54