• Албан ёсны цахим хуудас
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын төсөлд санал авах
Аймгийн худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих, хүчингүй болгох журам”-ын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2021-01-15 14:51:34

Дэлгэрэнгүй..
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2020-04-21 15:47:10

Дэлгэрэнгүй..
“24” ЦАГААР ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ЭРХ ОЛГОХ БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2019-09-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Улсын Их Хурлаар батлуулах Арвайхээр, Тарагт сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах тогтоолын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2019-09-26 12:39:32

Дэлгэрэнгүй..