• Албан ёсны цахим хуудас
Автозамын сан:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4-р сургуулийн зүүн урд уулзвараас баруун тийш 9-р багийн автозамтай холбох 788м хатуу хучилттай замын үлдэгдэл санхүүжилт 718,206,119 ₮ 228,206,100 ₮ "Өндөрсант хайрхан" ХХК 718,206,119 ₮ 2017-06-10 100%
2 Уянга сумын Жаргалант багийн гүүр барих 180,000,000 ₮ 180,000,000 ₮ Хүлгийн дээд ХХК 179,890,000 ₮ 2018-04-11 100%
3 Арвайхээр сумын автозамын гэрэлтүүлэг 35,179,800 ₮ 35,179,800 ₮ Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ 35,000,000 ₮ 2018-06-24 100%
4 Арвайхээр сумын Түгийн овооны автозамын засвар 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ 0000-00-00
5 2 ба 7 дугаар багийн төвийн зам, засвар. арчилгаа 176,800,000 ₮ 175,890,000 ₮ Хүлгийн дээд ХХК 175,890,000 ₮ 2019-04-13 90%