• Албан ёсны цахим хуудас
Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан:
Сумын нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Дэлгэрэнгүй
41 Хужирт сум 41,161,600 ₮ 37,161,600 ₮ Харах
42 Хайрхандулаан сум 43,623,400 ₮ 39,623,400 ₮ Харах
43 Уянга сум 20,500,000 ₮ 20,500,000 ₮ Харах
44 Тєгрєг 47,074,100 ₮ 41,861,378 ₮ Харах
45 Тарагт сум 38,640,900 ₮ 38,640,900 ₮ Харах
46 Сант сум 35,397,800 ₮ 35,397,800 ₮ Харах
47 Нарийнтээл сум 43,628,900 ₮ 43,628,900 ₮ Харах
48 Богд сум 33,858,000 ₮ 23,858,000 ₮ Харах
49 Зїїнбаян-Улаан сум 15,169,000 ₮ 15,169,000 ₮ Харах
50 Єлзийт сум 31,421,600 ₮ 31,421,600 ₮ Харах
51 Есєнзїйл сум 33,068,400 ₮ 29,068,400 ₮ Харах
52 Гучин-Ус сум 45,169,000 ₮ 41,169,000 ₮ Харах
53 Баянгол сум 16,466,800 ₮ 16,466,800 ₮ Харах
54 Баруунбаян-Улаан сум 18,798,500 ₮ 18,798,500 ₮ Харах
55 Бат-Єлзий сум 46,437,600 ₮ 46,437,600 ₮ Харах
56 Бїрд сум 35,165,200 ₮ 35,165,200 ₮ Харах
57 Баян-Єндєр сум 15,228,900 ₮ 15,228,900 ₮ Харах
58 АРВАЙХЭЭР СУМ 205,504,900 ₮ 205,504,900 ₮ Харах
59 ХАРХОРИН СУМ 209,855,500 ₮ 209,855,500 ₮ Харах
60 ХУЖИРТ СУМ 95,207,400 ₮ 95,207,400 ₮ Харах