• Албан ёсны цахим хуудас
Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан: 2019
Сумын нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Дэлгэрэнгүй