• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
41 Хүүхдийн номын сан, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв 600,000,000 ₮ 599,783,527 ₮ Итгэлт Єргєє ХХК 589,983,527 ₮ 2018-07-05 100%