• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Хүүхдийн номын сан, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв 600,000,000 ₮ 599,783,527 ₮ Итгэлт Єргєє ХХК 589,983,527 ₮ 2018-07-05 100%
2 Арвайхээр сумын төвийн камерын өргөтгөл, шинэчлэл 300,000,000 ₮ 269,968,883 ₮ Баттод ХХК 269,968,883 ₮ 2018-09-17 100%
3 Дэлгэрэх голын төсөл 500,000,000 ₮ 496,733,786 ₮ Өндөрсантхайрхан ХХК 496,733,786 ₮ 2018-07-09 100%
4 Арвайхээр сумын 1-р баг, 9-р багийн тєв, Спорт зал, багийн төв 368,700,000 ₮ 368,700,000 ₮ Оазислэнд ХХК 368,700,000 ₮ 2018-07-07 100%
5 Сумдад олгох 2017 оны үлдэгдэл санхүүжилт 61,212,721 ₮ 61,212,721 ₮ Сумдад олгосон 61,212,721 ₮ 2018-01-02 100%
6 Аймгийн Ахмадын өргөөний үлдэгдэл санхүүжилт 4,820,700 ₮ 4,820,700 ₮ "Ган нэгдэл" ХХК 867,000,000 ₮ 2017-09-29 100
7 Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн устгал, хяналт, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зардал 69,335,000 ₮ 59,351,390 ₮ 59,351,390 ₮ 2018-01-02 100%
8 Үндэсний их баяр наадмын арга хэмжээ 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Аймгийн ЗДТГазар 69,335,000 ₮ 2018-07-01 100%
9 Арвайхээр суманд 150 хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барих 851,565,272 ₮ 793,332,172 ₮ СИЗУ ХХК 851,565,272 ₮ 2016-06-16 98
10 Аймгийн тєвийн 3,4,7,8 дугаар багуудын єрхийн эмнэлэгийн барилгыг шинээр барих 273,000,000 ₮ 273,000,000 ₮ Юузэт-Эрдэнэ ХХК 273,000,000 ₮ 2016-05-10 100
11 Аймгийн тєвийн 1,2,9дїгээр багуудын єрхийн эмнэлэгийн барилгыг шинээр барих 274,800,000 ₮ 274,800,000 ₮ Марзатцамхаг ХХК 274,800,000 ₮ 2016-05-16 100
12 Аймгийн тєвийн 10,11-дугаар багуудын єрхийн эмнэлэгийн барилгыг шинээр барих 244,244,320 ₮ 244,244,320 ₮ Оазислэнд ХХК 244,244,320 ₮ 2016-05-05 100
13 Хархорин сумын Эрдэнэтолгой баг, Арцатын гэр хорооллын автозамын ажил 182,282,900 ₮ 179,089,997 ₮ Энухїрэл ХХК 182,282,900 ₮ 2016-05-09 100
14 Аймгийн Ахмадын єргєє байгуулах 867,000,000 ₮ 0 ₮ Ганнэгдэл ХХК 867,000,000 ₮ 2017-05-12 100