• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Аймгийн Цагдаагийн газрын хуучин барилгын засвар 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00 тендер зарлагдсан
2 Агаарын бохирдлыг бууруулах /хуурай шүүлтүүр/ 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00
3 Хогны машин худалдан авах 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ "Нанопланет" ХХК 278,000,000 ₮ 2020-05-08 Гэрээ байгуулагдсан
4 Арвайхээр сумын цэвэр бохир усны эх үүсвэрт давсны уусмалаар халдваргүйжүүлэх тоног төхөөрөмж 75,000,000 ₮ 75,000,000 ₮ "Усны зөн" ХХК 71,250,000 ₮ 0000-00-00 Гэрээ байгуулагдсан
5 Усан спорт, сургалтын төвийн гадна дулаан, гадна бохир, гадна цахилгаан ажил 118,300,000 ₮ 118,300,000 ₮ 0000-00-00
6 Хархорин сумын нийтийн орон сууцны байрны засвар 200 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00
7 Нийтийн бие засах газар барих 150,000,000 ₮ 150,000,000 ₮ 0000-00-00
8 Арвайхээр сумын төвийн нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00
9 Түрээсийн орон сууцны их засвар 400,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ 0000-00-00
10 Уламжлалтын эмнэлгийн барилга барих 600,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ "Оазисланд" ХХК 1,100,000,000 ₮ 2020-06-05 15%
11 Арвайхээр сумын төвд 150 хүүхдийн цэцэрлэг барих 980,000,000 ₮ 980,000,000 ₮ "Ганнэгдэл" ХХК 899,106,043 ₮ 2020-04-29 45%
12 Арвайхээр сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг барилга 1,000,000,000 ₮ 165,000,000 ₮ "Бианконэро констракшн" ХХК 983,484,563 ₮ 2019-08-08 100%
13 Улсын их баяр наадам 40,000,000 ₮ 30,000,000 ₮ Зарцуулагдсан 30,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
14 Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /сав, иргэний амрах зориулалттай сандал 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ "Баяннайман" ХХК 50,000,000 ₮ 2019-11-18 100%
15 Нийтийн тээврийн парк шинэчлэл 320,000,000 ₮ 320,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 320,000,000 ₮ 2019-04-19 100%
16 Усан спорт сургалтын төв 1,000,000,000 ₮ 1,000,000,000 ₮ ӨВМТХ ХХК 1,000,000,000 ₮ 2019-05-01 90%
17 Төгрөг сумын цэцэрлэгийн өргөтгөл 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Гуа-Орд ХХК 60,000,000 ₮ 2019-05-01 100%
18 Кино театр байгуулах 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Синима оф саунд ХХК 300,000,000 ₮ 2019-04-08 100%
19 Хүүхдийн паркийн тоглоомын шинэчлэл 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 200,000,000 ₮ 2019-07-03 100%
20 Нийтийн орон сууцны засвар, дээврийн засварын зардал /108 байрны гадна пасадны засвар 150,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Хүүшийн гэгээ ХХК 60,000,000 ₮ 2019-07-13 100%