• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Улсын их баяр наадам 40,000,000 ₮ 30,000,000 ₮ Зарцуулагдсан 30,000,000 ₮ 0000-00-00
2 Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /сав, иргэний амрах зориулалттай сандал 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Тендер зарлагдсан 50,000,000 ₮ 0000-00-00
3 Нийтийн тээврийн парк шинэчлэл 320,000,000 ₮ 320,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 320,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
4 Усан спорт сургалтын төв 1,000,000,000 ₮ 1,000,000,000 ₮ ӨВМТХ ХХК 1,000,000,000 ₮ 2019-05-01 65%
5 Төгрөг сумын цэцэрлэгийн өргөтгөл 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Гуа-Орд ХХК 60,000,000 ₮ 2019-05-01 100%
6 Кино театр байгуулах 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Синима оф саунд ХХК 300,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
7 Хүүхдийн паркийн тоглоомын шинэчлэл 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 200,000,000 ₮ 2019-07-03 80%
8 Нийтийн орон сууцны засвар, дээврийн засварын зардал /108 байрны гадна пасадны засвар 150,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Хүүшийн гэгээ ХХК 60,000,000 ₮ 2019-07-13 100%
9 Нийтийн орон сууцны засвар, дээврийн засварын зардал /454, 455 байрны гадна пасадны засвар 150,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Хүүшийн гэгээ ХХК 60,000,000 ₮ 2019-06-04 100%
10 Өргөгч машин /вишк/ худалдан авах 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Арвайхээр ТҮК ОНӨААТҮГазар 40,000,000 ₮ 2019-06-11 100%
11 Малчны хорооллын цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах40 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Арвайхээр суманд эрх шилжүүлсэн 40,000,000 ₮ 0000-00-00
12 Гэрэлт гудамж шинээр байгуулах, тохижуулах 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Арвайхээр ТҮК ОНӨААТҮГазар 200,000,000 ₮ 2019-06-13 100%
13 Зам цэвэрлэгээний машин 120,000,000 ₮ 120,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгжилт 2019-05-06 ОНӨААТҮГазар 120,000,000 ₮ 2019-05-06 100%
14 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, засвар шинэчлэл 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Арвайхээр ТҮК ОНӨААТҮГазар 300,000,000 ₮ 2019-03-14 100
15 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 400,000,000 ₮ 394,900,000 ₮ Баттод ХХК 394,900,000 ₮ 0000-00-00 60%
16 Аймгийн Ахмадын єргєє байгуулах 867,000,000 ₮ 0 ₮ Ганнэгдэл ХХК 867,000,000 ₮ 2017-05-12 100
17 Хархорин сумын Эрдэнэтолгой баг, Арцатын гэр хорооллын автозамын ажил 182,282,900 ₮ 179,089,997 ₮ Энухїрэл ХХК 182,282,900 ₮ 2016-05-09 100
18 Аймгийн тєвийн 10,11-дугаар багуудын єрхийн эмнэлэгийн барилгыг шинээр барих 244,244,320 ₮ 244,244,320 ₮ Оазислэнд ХХК 244,244,320 ₮ 2016-05-05 100
19 Аймгийн тєвийн 1,2,9дїгээр багуудын єрхийн эмнэлэгийн барилгыг шинээр барих 274,800,000 ₮ 274,800,000 ₮ Марзатцамхаг ХХК 274,800,000 ₮ 2016-05-16 100
20 Аймгийн тєвийн 3,4,7,8 дугаар багуудын єрхийн эмнэлэгийн барилгыг шинээр барих 273,000,000 ₮ 273,000,000 ₮ Юузэт-Эрдэнэ ХХК 273,000,000 ₮ 2016-05-10 100