• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 400,000,000 ₮ 394,900,000 ₮ Баттод ХХК 394,900,000 ₮ 0000-00-00 60%
2 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, засвар шинэчлэл 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Арвайхээр ТҮК ОНӨААТҮГазар 300,000,000 ₮ 2019-03-14 100
3 Зам цэвэрлэгээний машин 120,000,000 ₮ 120,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгжилт 2019-05-06 ОНӨААТҮГазар 120,000,000 ₮ 2019-05-06 100%
4 Гэрэлт гудамж шинээр байгуулах, тохижуулах 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Арвайхээр ТҮК ОНӨААТҮГазар 200,000,000 ₮ 2019-06-13 100%
5 Өргөгч машин /вишк/ худалдан авах 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Арвайхээр ТҮК ОНӨААТҮГазар 40,000,000 ₮ 2019-06-11 100%
6 Нийтийн орон сууцны засвар, дээврийн засварын зардал /454, 455 байрны гадна пасадны засвар 150,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Хүүшийн гэгээ ХХК 60,000,000 ₮ 2019-06-04 100%
7 Нийтийн орон сууцны засвар, дээврийн засварын зардал /108 байрны гадна пасадны засвар 150,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Хүүшийн гэгээ ХХК 60,000,000 ₮ 2019-07-13 100%
8 Хүүхдийн паркийн тоглоомын шинэчлэл 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 200,000,000 ₮ 2019-07-03 80%
9 Кино театр байгуулах 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Синима оф саунд ХХК 300,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
10 Төгрөг сумын цэцэрлэгийн өргөтгөл 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Гуа-Орд ХХК 60,000,000 ₮ 2019-05-01 100%
11 Усан спорт сургалтын төв 1,000,000,000 ₮ 1,000,000,000 ₮ ӨВМТХ ХХК 1,000,000,000 ₮ 2019-05-01 65%
12 Нийтийн тээврийн парк шинэчлэл 320,000,000 ₮ 320,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 320,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
13 Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /сав, иргэний амрах зориулалттай сандал 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Тендер зарлагдсан 50,000,000 ₮ 0000-00-00
14 Улсын их баяр наадам 40,000,000 ₮ 30,000,000 ₮ Зарцуулагдсан 30,000,000 ₮ 0000-00-00
15 Хүүхдийн номын сан, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв 600,000,000 ₮ 599,783,527 ₮ Итгэлт Єргєє ХХК 589,983,527 ₮ 2018-07-05 100%
16 Арвайхээр сумын төвийн камерын өргөтгөл, шинэчлэл 300,000,000 ₮ 269,968,883 ₮ Баттод ХХК 269,968,883 ₮ 2018-09-17 100%
17 Дэлгэрэх голын төсөл 500,000,000 ₮ 496,733,786 ₮ Өндөрсантхайрхан ХХК 496,733,786 ₮ 2018-07-09 100%
18 Арвайхээр сумын 1-р баг, 9-р багийн тєв, Спорт зал, багийн төв 368,700,000 ₮ 368,700,000 ₮ Оазислэнд ХХК 368,700,000 ₮ 2018-07-07 100%
19 Сумдад олгох 2017 оны үлдэгдэл санхүүжилт 61,212,721 ₮ 61,212,721 ₮ Сумдад олгосон 61,212,721 ₮ 2018-01-02 100%
20 Аймгийн Ахмадын өргөөний үлдэгдэл санхүүжилт 4,820,700 ₮ 4,820,700 ₮ "Ган нэгдэл" ХХК 867,000,000 ₮ 2017-09-29 100