• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
61 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвд эмчилгээ оношлогооны төхөөрөмж 90,000,000 ₮ 90,000,000 ₮ Аймгийн БОЭТ-д эрх шилжүүлсэн. 90,000,000 ₮ 2018-08-02 100%
62 Төсвийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардал 25,000,000 ₮ 25,000,000 ₮ Цагдаагийн хэлтсийн сургалтын зардал 25,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
63 Төрийн байгууллагуудын автомашинуудын засвар шинэчлэл 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, ШШАлба, МХГазар автомашин 200,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
64 Арвайхээр сумын бүх усан сангийн шинэчлэл 49,000,000 ₮ 46,080,000 ₮ Сан ХХК 46,080,000 ₮ 2018-09-04 100%
65 Арвайхээр сумын төв талбайн засвар 40,000,000 ₮ 39,800,000 ₮ Дүүрэн хорол ХХК 39,800,000 ₮ 2018-04-19 100%
66 Хүүхдийн паркийн тоглоомын шинэчлэл 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 300,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
67 Арвайхээр сумын 6-р багийн 516м авто зам (гүүрийн хамт) 714,000,000 ₮ 709,935,456 ₮ Өндөрсантхайрхан ХХК 711,721,821 ₮ 2018-04-13 100%
68 Ахмадын-Өргөө, Хүүхдийн ордны чиглэлийн 695м автозам 450,000,000 ₮ 450,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 450,000,000 ₮ 2018-04-13 100%
69 Спорт ордны бэлтгэлийн залны барилга 400,000,000 ₮ 427,561,003 ₮ Навтгар хайрхан ХХК 689,100,000 ₮ 2018-05-23 80%