• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
41 Арвайхээр, Тарагт сумын Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж 30,000,000 ₮ 29,490,000 ₮ Богдын буян ХХК 29,490,000 ₮ 2018-08-15 100%
42 Аймгийн Музейн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 15,000,000 ₮ 14,000,000 ₮ Буянтхурд ХХК 14,000,000 ₮ 2018-09-03 100%
43 Мал зохиомол хээлтүүлэг хийх, цөм сүргийн бүтцийг сайжруулах арга хэмжээний зардал 10,000,000 ₮ 10,000,000 ₮ ХХААГазар эрх шилжсэн 10,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
44 Хорогдсон малын сэг зэмийг устгах зардал 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Хорогдсон малын сэг зэм утгах зардал сумдад эрх шилжүүлсэн 20,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
45 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын нөөц санд 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Аймгийн ИТХ-ын даргын нөөц санд 20,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
46 Гандапунцоглин хийдийн гэгээнтний сургалтын зардал 13,000,000 ₮ 13,000,000 ₮ Гэгээнтний сургалтын зардал 13,000,000 ₮ 2018-08-01 100%
47 Татварын хэлтэст татварын орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний зардал 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Татварын орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний зардал 20,000,000 ₮ 2018-06-01 100%
48 Сумдын ЗДТГ-ын автомашины засвар 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Сант Хайрхандулаан ИТХ, Богд ББУлаан ГучинУс Нарийнтээл Баянгол ЗДТГ, Аудитын газар, Санхүү хяналт аудитын алба 60,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
49 Зураг төсвийн зардал 150,000,000 ₮ 150,000,000 ₮ Зураг төсвийн зардал 150,000,000 ₮ 2018-07-01 100%
50 Намнансүрэнгийн мэндэлсний 140 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 30,000,000 ₮ 30,000,000 ₮ Аймгийн ЗДТГазар 30,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
51 Төсөл хөтөлбөрийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилт 30,000,000 ₮ 28,859,000 ₮ аймгийн ЗДТГазарт Төсөл хөтөлбөрийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилт 30,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
52 Төрийн албан хаагчдын сургалт, семинарын зардал 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ ИТХуралд-Турк улсад семинарт оролцсон зардал 50,000,000 ₮ 2018-08-01 100%
53 Хархорин сумын Эрдэнэзуу музейн нийтийн бие засах газар 35,000,000 ₮ 35,000,000 ₮ Хархорин Эрдэнэзуу музей эрх шилжүүлсэн 35,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
54 Сумдын ЗДТГ, ИТХ-ын комъпютер, техник хангамж 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Бүх сумдын ЗДТГ, ИТХ-ын комъпютер, техник хангамжийн зардал 60,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
55 Автозамын засвар шинэчлэл 500,000,000 ₮ 498,447,580 ₮ Өндөрсантхайрхан ХХК 498,447,580 ₮ 2018-08-10 100%
56 Явуулын шуурхай пост 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Цагдаагийн газар эрх шилжүүлсэн 20,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
57 Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн тоног төхөөрөмж 17,000,000 ₮ 17,000,000 ₮ Стандарт хэмжилзүйн хэлтэст эрх шилжүүлсэн 17,000,000 ₮ 2018-10-05 100%
58 Арвайхээр сумын байгууллагуудын гадна авто зогсоол, автозамын нөхөөс хийх 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Арвайхээр суманд эрх шилжүүлсэн 200,000,000 ₮ 2018-07-02 100%
59 Авто вокзалын нийтийн бие засах газар 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Авто тээврийн газар эрх шилжүүлсэн 20,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
60 Арвайхээр сумын нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ Арвайхээр суманд эрх шилжүүлсэн 80,000,000 ₮ 2018-04-01 100%