• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
21 Намнансүрэнгийн мэндэлсний 140 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 30,000,000 ₮ 30,000,000 ₮ Аймгийн ЗДТГазар 30,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
22 Зураг төсвийн зардал 150,000,000 ₮ 150,000,000 ₮ Зураг төсвийн зардал 150,000,000 ₮ 2018-07-01 100%
23 Сумдын ЗДТГ-ын автомашины засвар 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Сант Хайрхандулаан ИТХ, Богд ББУлаан ГучинУс Нарийнтээл Баянгол ЗДТГ, Аудитын газар, Санхүү хяналт аудитын алба 60,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
24 Татварын хэлтэст татварын орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний зардал 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Татварын орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний зардал 20,000,000 ₮ 2018-06-01 100%
25 Гандапунцоглин хийдийн гэгээнтний сургалтын зардал 13,000,000 ₮ 13,000,000 ₮ Гэгээнтний сургалтын зардал 13,000,000 ₮ 2018-08-01 100%
26 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын нөөц санд 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Аймгийн ИТХ-ын даргын нөөц санд 20,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
27 Хорогдсон малын сэг зэмийг устгах зардал 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Хорогдсон малын сэг зэм утгах зардал сумдад эрх шилжүүлсэн 20,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
28 Мал зохиомол хээлтүүлэг хийх, цөм сүргийн бүтцийг сайжруулах арга хэмжээний зардал 10,000,000 ₮ 10,000,000 ₮ ХХААГазар эрх шилжсэн 10,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
29 Аймгийн Музейн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 15,000,000 ₮ 14,000,000 ₮ Буянтхурд ХХК 14,000,000 ₮ 2018-09-03 100%
30 Арвайхээр, Тарагт сумын Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж 30,000,000 ₮ 29,490,000 ₮ Богдын буян ХХК 29,490,000 ₮ 2018-08-15 100%
31 Аймгийн Биеийн тамир спортын газар авто машин 25,000,000 ₮ 25,000,000 ₮ Аймгийн Биеийн тамир спортын газар эрх шилжүүлсэн 25,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
32 Арвайхээр сумын бүх усан сангийн шинэчлэл 101,000,000 ₮ 97,420,900 ₮ 10 Худаг засвар 100,500,000 ₮ 2018-04-01 100%
33 Арвайхээр сумын нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар 20,000,000 ₮ 9,736,722 ₮ Чулуунбат 9,736,722 ₮ 2018-04-01 100%
34 Төсвийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардал 5,000,000 ₮ 5,000,000 ₮ Прокурорын газарт байрны засварт 5,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
35 Төсвийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардал 15,036,600 ₮ 15,036,312 ₮ Аймгийн ЗДТГазар, ХХҮГазар, МШУТөв 15,036,312 ₮ 2018-04-01 100%
36 Төрийн үйлчилгээний автомашины шинэчлэл 170,700,000 ₮ 170,700,000 ₮ Мөнххада ХХК 170,700,000 ₮ 2018-12-20 100%
37 Аймгийн Боловсрол соёл урлагын газрын автомашин 25,000,000 ₮ 25,000,000 ₮ Аймгийн Боловсрол соёл урлагын газарт 25,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
38 Арвайхээр сумын 3-р цэцэрлэгийн хөгжим техник хэрэгсэл 8,500,000 ₮ 8,500,000 ₮ Тэрэм баян ХХК 8,500,000 ₮ 2018-09-30 100%
39 Тарагт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмж 20,000,000 ₮ 19,480,000 ₮ Билэгт манлай ХХК 19,480,000 ₮ 2018-09-17 100%
40 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж 6,500,000 ₮ 6,500,000 ₮ Аймгийн ЗДТГазар 6,500,000 ₮ 2018-04-01 100%