• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Хархорин суманд төрийн үйлчилгээний автомашин 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Хархорин сумруу эрх шилжүүлсэн 40,000,000 ₮ 0000-00-00
2 Орон сууц худалдан авах 34,000,000 ₮ 34,000,000 ₮ Хангамж-Өргөө ХХК 34,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
3 Багш хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж 24,500,000 ₮ 24,500,000 ₮ Сүүхүнгий ХХК 24,500,000 ₮ 0000-00-00 100%
4 Арвайхээр сумын Нарны дөш, Түшиг дөлгөөн, Уян сэтгэл ЭМТөвүүдийн автомашин 36,000,000 ₮ 36,000,000 ₮ Арвайхээр суманд эрх шилжүүлсэн 36,000,000 ₮ 0000-00-00
5 Хүүхдийн ордны дууны дугуйлангийн сургалтын төгөлдөр хуур, ятга хөгжим авах зардал 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Буянт хурд 20,000,000 ₮ 2019-05-27 100%
6 Арвайхээр сумын 10,12 дугаар цэцэрлэгийн гадна тохижилт, тоглоомын ажил 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Арвайхээр ТҮК ОНӨААТҮГазар 40,000,000 ₮ 2019-04-11 100%
7 Тарагт сумын СӨББ-ын засвар 14,000,000 ₮ 14,000,000 ₮ Хүүшийн гэгээ ХХК 14,000,000 ₮ 2019-08-01 100%
8 Хүүхэд хамгаалах байр барих зардал 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ Гүнчимэгтэй ХХК 80,000,000 ₮ 2019-07-01 80%
9 Арвайхээр хотын ногоон байгууламж зүлэгжүүлэлтийн зардал 76,000,000 ₮ 76,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 76,000,000 ₮ 2019-03-19 100%
10 Арвайхээр хотын ногоон байгууламж зүлэгжүүлэлтийн зардал 100,000,000 ₮ 100,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ 100,000,000 ₮ 2019-03-14 100%
11 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж 6,500,000 ₮ 6,500,000 ₮ Аймгийн ЗДТГазар 6,500,000 ₮ 2018-04-01 100%
12 Тарагт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмж 20,000,000 ₮ 19,480,000 ₮ Билэгт манлай ХХК 19,480,000 ₮ 2018-09-17 100%
13 Арвайхээр сумын 3-р цэцэрлэгийн хөгжим техник хэрэгсэл 8,500,000 ₮ 8,500,000 ₮ Тэрэм баян ХХК 8,500,000 ₮ 2018-09-30 100%
14 Аймгийн Боловсрол соёл урлагын газрын автомашин 25,000,000 ₮ 25,000,000 ₮ Аймгийн Боловсрол соёл урлагын газарт 25,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
15 Төрийн үйлчилгээний автомашины шинэчлэл 170,700,000 ₮ 170,700,000 ₮ Мөнххада ХХК 170,700,000 ₮ 2018-12-20 100%
16 Төрийн үйлчилгээний автомашины шинэчлэл 169,300,000 ₮ 169,300,000 ₮ "Таван богд" ХХК 169,300,000 ₮ 2018-12-15 100%
17 Төсвийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардал 15,036,600 ₮ 15,036,312 ₮ Аймгийн ЗДТГазар, ХХҮГазар, МШУТөв 15,036,312 ₮ 2018-04-01 100%
18 Төсвийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардал 5,000,000 ₮ 5,000,000 ₮ Прокурорын газарт байрны засварт 5,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
19 Арвайхээр сумын нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар 20,000,000 ₮ 9,736,722 ₮ Чулуунбат 9,736,722 ₮ 2018-04-01 100%
20 Арвайхээр сумын бүх усан сангийн шинэчлэл 101,000,000 ₮ 97,420,900 ₮ 10 Худаг засвар 100,500,000 ₮ 2018-04-01 100%