• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Спорт ордны бэлтгэлийн залны барилга 400,000,000 ₮ 427,561,003 ₮ Навтгар хайрхан ХХК 689,100,000 ₮ 2018-05-23 80%
2 Ахмадын-Өргөө, Хүүхдийн ордны чиглэлийн 695м автозам 450,000,000 ₮ 450,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 450,000,000 ₮ 2018-04-13 100%
3 Арвайхээр сумын 6-р багийн 516м авто зам (гүүрийн хамт) 714,000,000 ₮ 709,935,456 ₮ Өндөрсантхайрхан ХХК 711,721,821 ₮ 2018-04-13 100%
4 Хүүхдийн паркийн тоглоомын шинэчлэл 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Арвайхээр цэцэрлэгт ОНӨААТҮГазар 300,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
5 Арвайхээр сумын төв талбайн засвар 40,000,000 ₮ 39,800,000 ₮ Дүүрэн хорол ХХК 39,800,000 ₮ 2018-04-19 100%
6 Арвайхээр сумын бүх усан сангийн шинэчлэл 49,000,000 ₮ 46,080,000 ₮ Сан ХХК 46,080,000 ₮ 2018-09-04 100%
7 Төрийн байгууллагуудын автомашинуудын засвар шинэчлэл 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, ШШАлба, МХГазар автомашин 200,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
8 Төсвийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардал 25,000,000 ₮ 25,000,000 ₮ Цагдаагийн хэлтсийн сургалтын зардал 25,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
9 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвд эмчилгээ оношлогооны төхөөрөмж 90,000,000 ₮ 90,000,000 ₮ Аймгийн БОЭТ-д эрх шилжүүлсэн. 90,000,000 ₮ 2018-08-02 100%
10 Арвайхээр сумын нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ Арвайхээр суманд эрх шилжүүлсэн 80,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
11 Төрийн үйлчилгээний автомашины шинэчлэл 169,300,000 ₮ 169,300,000 ₮ "Таван богд" ХХК 169,300,000 ₮ 2018-12-15 100%
12 Авто вокзалын нийтийн бие засах газар 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Авто тээврийн газар эрх шилжүүлсэн 20,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
13 Арвайхээр сумын байгууллагуудын гадна авто зогсоол, автозамын нөхөөс хийх 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Арвайхээр суманд эрх шилжүүлсэн 200,000,000 ₮ 2018-07-02 100%
14 Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн тоног төхөөрөмж 17,000,000 ₮ 17,000,000 ₮ Стандарт хэмжилзүйн хэлтэст эрх шилжүүлсэн 17,000,000 ₮ 2018-10-05 100%
15 Явуулын шуурхай пост 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Цагдаагийн газар эрх шилжүүлсэн 20,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
16 Автозамын засвар шинэчлэл 500,000,000 ₮ 498,447,580 ₮ Өндөрсантхайрхан ХХК 498,447,580 ₮ 2018-08-10 100%
17 Сумдын ЗДТГ, ИТХ-ын комъпютер, техник хангамж 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Бүх сумдын ЗДТГ, ИТХ-ын комъпютер, техник хангамжийн зардал 60,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
18 Хархорин сумын Эрдэнэзуу музейн нийтийн бие засах газар 35,000,000 ₮ 35,000,000 ₮ Хархорин Эрдэнэзуу музей эрх шилжүүлсэн 35,000,000 ₮ 2018-04-01 100%
19 Төрийн албан хаагчдын сургалт, семинарын зардал 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ ИТХуралд-Турк улсад семинарт оролцсон зардал 50,000,000 ₮ 2018-08-01 100%
20 Төсөл хөтөлбөрийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилт 30,000,000 ₮ 28,859,000 ₮ аймгийн ЗДТГазарт Төсөл хөтөлбөрийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилт 30,000,000 ₮ 2018-04-01 100%