• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Арвайхээр суманд мод үржүүлгийн газар, хүнс ногооны зоорь, хүлэмж бэлтгэх зардал 250,000,000 ₮ 250,000,000 ₮ 0000-00-00
2 Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын засвар 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ "Хүүшийн гэгээ" ХХК 2020-05-01 100%
3 Баруунбаян-Улаан сумын газар тариалангийн усжуулах тоног төхөөрөмж 50 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ 0000-00-00
4 Арвайхээр сумын гэрэлтүүлэг 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ 0000-00-00
5 Бат-Өлзий сумын цанын баазын эрчим хүчний шугам татах зардал 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ 0000-00-00
6 Усан спорт, сургалтын төвийн фитнессийн тоног, төхөөрөмж 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ "Арвайкасандра" ХХК 57,130,000 ₮ 2020-04-17 100%
7 Төрийн албанд автомашин худалдан авах, аймаг сумдын ИТХ-ын автомашины засвар 165,000,000 ₮ 165,000,000 ₮ 0000-00-00
8 Шинэ хороололд автозам барих 600,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ 0000-00-00
9 Хүүхдийн спортын наадмын зардал 17,000,000 ₮ 17,000,000 ₮ Хүүхдийн спортын наадмын зардал 17,000,000 ₮ 2019-08-29 100%
10 Аймгийн ЗДТГ-ын фасадны нүүр хэсгийг металл хавтангаар өнгөлөх 270,000,000 ₮ 160,000,000 ₮ "Болор-Өрөг" ХХК 180,000,000 ₮ 2019-09-20 100%
11 Аймгийн ЗДТГ-ын гадна засвар 270,000,000 ₮ 110,000,000 ₮ "Хүүшийн гэгээ" ХХК 130,000,000 ₮ 2019-09-20 80%
12 Цанын баазын зураг төсөв 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ "Ихэр мөнх" ХХК 40,000,000 ₮ 2019-12-12 100%
13 Өлзийт сумын нийтийн орон сууцын шугам сүлжээний зардал 5,000,000 ₮ 5,000,000 ₮ Р.Ичинноров 5,000,000 ₮ 2019-08-29 100%
14 Сумдын ахмадын байгууллагын урамшуулал 10,900,000 ₮ 10,900,000 ₮ Сумдын ахмадын байгууллагын урамшуулал 10,900,000 ₮ 2019-08-29 100%
15 Арвайхээр суманд шинээр баригдах автозамд шаардагдах газар чөлөөлөх ага хэмжээний зардал 30,000,000 ₮ 30,000,000 ₮ 2019-06-18 А/430 30,000,000 ₮ 2019-06-18 100%
16 1 ба 9 дүгээр багийн төвийн спорт залны тохижилт хашаа /2018 оны үлдэгдэл/ 18,085,000 ₮ 18,085,000 ₮ "Оазисланд констракшн" ХХК 18,085,000 ₮ 2018-10-29 100%
17 Спортын ордны бэлтгэлийн залны үлдэгдэл санхүүжилт 198,960,000 ₮ 198,960,000 ₮ "Навтгар хайрхан" ХХК 198,960,000 ₮ 2018-05-23 100%
18 Мод шилжүүлэн суулгах машин 36,000,000 ₮ 36,000,000 ₮ Мод шилжүүлэн суулгах машин 36,000,000 ₮ 2019-03-14 100%
19 Махны үйлдвэрийг худалдан авсны зөрүү 63,000,000 ₮ 63,000,000 ₮ Махны үйлдвэрийг худалдан авсны зөрүү 63,000,000 ₮ 2019-05-25 100%
20 Хархорин суманд төрийн үйлчилгээний автомашин 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Хархорин сумруу эрх шилжүүлсэн 40,000,000 ₮ 0000-00-00 100%