Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв: 2018
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Спорт ордны бэлтгэлийн залны барилга 400,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ Навтгар хайрхан ХХК 689,100,000 ₮ 2018-05-23
2 Ахмадын-Өргөө, Хүүхдийн ордны чиглэлийн 695м автозам 450,000,000 ₮ 450,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 450,000,000 ₮ 2018-04-13 100%
3 Арвайхээр сумын 6-р багийн 516м авто зам (гүүрийн хамт) 750,000,000 ₮ 750,000,000 ₮ Өндөрсантхайрхан ХХК 711,721,821 ₮ 2018-04-13 100%
4 Хүүхдийн паркийн тоглоомын шинэчлэл 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ 0000-00-00
5 Арвайхээр сумын төв талбайн засвар 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ Дүүрэн хорол ХХК 39,800,000 ₮ 2018-04-19 100%
6 Арвайхээр сумын бүх усан сангийн шинэчлэл 150,000,000 ₮ 150,000,000 ₮ Сан ХХК 46,080,000 ₮ 2018-09-04 55%
7 Арвайхээр сумын Хаус хорооллын шугам, сүлжээний шинэчлэл 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Гүйцэтгэгч шалгараагүй 0000-00-00
8 Төрийн байгууллагуудын автомашинуудын засвар шинэчлэл 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00
9 Төсвийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардал 45,036,600 ₮ 45,036,600 ₮ Цагдаагийн хэлтсийн сургалт 45,000,000 ₮ 0000-00-00
10 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвд эмчилгээ оношлогооны төхөөрөмж 90,000,000 ₮ 90,000,000 ₮ Еврофарм ХХК 88,000,000 ₮ 2018-08-02
11 Арвайхээр сумын нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар 100,000,000 ₮ 100,000,000 ₮ Жигүүр оргил ХХК 100,000,000 ₮ 0000-00-00
12 Арвайхээр сумын 2 ба 7 дугаар багийн төвийн барилга 100,000,000 ₮ 100,000,000 ₮ Зэндмэнэсуварга ХХК 91,175,691 ₮ 2018-09-09
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн байрны засвар 8,000,000 ₮ 8,000,000 ₮ 0000-00-00
14 Авто вокзалын нийтийн бие засах газар 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ 0000-00-00
15 Арвайхээр сумын байгууллагуудын гадна авто зогсоол, автозамын нөхөөс хийх 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 200,000,000 ₮ 2018-07-02 100%
16 Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн тоног төхөөрөмж 17,000,000 ₮ 17,000,000 ₮ Межурмент ХХК 16,920,000 ₮ 2018-10-05
17 Явуулын шуурхай пост 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ 0000-00-00
18 Автозамын засвар шинэчлэл 500,000,000 ₮ 500,000,000 ₮ Өндөрсантхайрхан ХХК 498,447,580 ₮ 2018-08-10 98%
19 Сумдын ЗДТГ, ИТХ-ын комъпютер, техник хангамж 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ 0000-00-00
20 Хархорин сумын Эрдэнэзуу музейн нийтийн бие засах газар 35,000,000 ₮ 35,000,000 ₮ 0000-00-00