• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
81 Сургуулийн барилга, 320 суудал, /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 3,000,000,000 ₮ 2,999,990,000 ₮ Бага хөгшин ХХК 2,999,990,000 ₮ 2019-04-22 70%
82 Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 3,500,000,000 ₮ 3,199,793,552 ₮ Химон констракшн ХХК 3,199,793,552 ₮ 2019-05-01 70%
83 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум, Ахлах лицей сургууль/ 1,400,000,000 ₮ 1,140,760,512 ₮ И эс мон ХХК 1,140,760,512 ₮ 2019-06-19 20%
84 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 956,602,400 ₮ Цагаан бургалтай ХХК 956,602,400 ₮ 2019-05-10 52%
85 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 800,000,000 ₮ 755,820,061 ₮ Хангайн энержи ХХК 755,820,061 ₮ 2019-06-06 40%
86 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 800,000,000 ₮ 733,370,889 ₮ Юу зэт эрдэнэ ХХК 733,370,889 ₮ 2019-05-10 74%
87 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 2 дугаар цэцэрлэг/ 200,000,000 ₮ 166,000,000 ₮ Эрхэс импекс ХХК 166,000,000 ₮ 2019-06-10 60%
88 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 4 дүгээр цэцэрлэг/ 200,000,000 ₮ 198,089,200 ₮ Харшийн гэгээ ХХК 198,089,200 ₮ 2019-06-01 100%
89 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал, /Өвөрхангай, Баянгол сум/ 1,230,000,000 ₮ 1,023,456,789 ₮ Тэрхий Ундраа 1,023,456,789 ₮ 2019-05-21 5%
90 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/ 600,000,000 ₮ 589,000,000 ₮ Смарт Зоос ХХК 589,000,000 ₮ 2019-06-10 30%
91 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Өлзийт сум/ 1,000,000,000 ₮ 851,446,000 ₮ Ган нэгдэл ХХК 851,446,000 ₮ 0000-00-00 65%
92 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, сум/Төгрөг 1,000,000,000 ₮ 838,120,643 ₮ Сод Ээл ХХК 838,120,643 ₮ 0000-00-00 60%
93 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 840,676,960 ₮ Ариунбилгүүн ХХК 840,676,960 ₮ 0000-00-00 60%
94 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 450,000,000 ₮ 186,040,711 ₮ ЗМЗ ХХК 186,040,711 ₮ 2019-06-11 70%
95 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 10,000,000,000 ₮ 9,968,218,400 ₮ "Өндөр сант хайрхан" ХХК 9,968,218,400 ₮ 2019-03-20 60%
96 Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 2,000,000,000 ₮ 1,999,102,700 ₮ Хүлгийн дээд ХХК 1,999,102,700 ₮ 2019-07-01 32.2
97 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 5,019,000,000 ₮ 4,300,000,000 ₮ Хангамж Өргөө ХХК 4,300,000,000 ₮ 2019-04-18 50%
98 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 300,000,000 ₮ 279,004,000 ₮ Нуган трейд ХХК 279,004,000 ₮ 2019-06-15 100%