• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
81 Өлзийт, Есөнзүйл сумын ЭМТ-ийн барилгын их засвар 100,000,000 ₮ 97,694,142 ₮ Бэлчир констракшн ХХК 97,694,142 ₮ 2018-08-27 100%
82 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл 35,600,000 ₮ 35,588,000 ₮ Арвай рөүд ХХК 35,588,000 ₮ 0000-00-00 100%
83 Арвайхээр сумын 2,7 дугаар багийн төвийн барилга 91,200,000 ₮ 91,168,054 ₮ "Зэндмэнэ суварга" ХХК 91,168,054 ₮ 2018-09-17 100%
84 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар 100,000,000 ₮ 82,000,000 ₮ Эрхэс импекс ХХК 82,000,000 ₮ 2018-08-06 100%
85 Хїний хєгжлийн тєвийн барилга 2,000,000,000 ₮ 999,999,993 ₮ ЄВМТХ ХХК 2,000,000,000 ₮ 2018-04-12
86 Тарагт сумын дотуур байрны их засвар 30,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Болор өрөг ХХК 30,000,000 ₮ 2018-08-28 100%
87 Гучин-Ус сумын дотуур байрны их засвар 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Смарт Зоос ХХК 50,000,000 ₮ 2018-09-07 100%
88 Есөнзүйл сумын ЗДТГ-т автомашин 35,000,000 ₮ 35,000,000 ₮ Х.Равдан 35,000,000 ₮ 2018-12-15 100
89 Тарагт сумын ЗДТГ-т автомашин 35,000,000 ₮ 35,000,000 ₮ Суманд эрх шилжүүлсэн 35,000,000 ₮ 2018-09-26 100%
90 Бат-Өлзий сумын 250 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга 1,100,000,000 ₮ 450,000,000 ₮ “ДШЛ” ХХК 949,980,821 ₮ 2017-04-13 100%
91 Ахмадын өргөөний барилгын үлдэгдэл санхүүжилт 950,000,000 ₮ 450,000,000 ₮ “Ган нэгдэл” ХХК 867,000,000 ₮ 2017-05-03 100
92 Уянга сумын 400 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга 1,402,000,000 ₮ 157,800,000 ₮ "Бүтээлч шинэ сонголт" ХХК 1,402,000,000 ₮ 2010-12-17 95
93 Арвайхээр сумын Мэргэд сургуулийн барилга (928 суудал) 3,800,000,000 ₮ 3,510,000,000 ₮ "Аж констракшн" ХХК 3,510,000,000 ₮ 2014-06-12 85
94 Инженерийн хийцтэй гүний худаг 800,000,000 ₮ 274,900,000 ₮ Монтегео ХХК 274,900,000 ₮ 2018-07-05 100%
95 Дэлгэрэх гол төсөл 1,000,000,000 ₮ 500,000,000 ₮ Өндөрсант хайрхан 875,649,370 ₮ 2018-06-11 60%
96 Тарагт сумын багийн Засаг дарга нарыг унаагаар хангах 12,000,000 ₮ 12,000,000 ₮ Өв саруул ХХК 12,000,000 ₮ 2018-09-06 100%
97 Төрийн байгууллагын техник тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл 53,000,000 ₮ 53,000,000 ₮ Түшигговь Хангай ХХК 53,000,000 ₮ 2010-08-07 100%
98 Тарагт сумын ЕБСургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Билэгт манлай ХХК 19,480,000 ₮ 2018-08-15 100%
99 Тарагт сумын 5 дугаар багийн төвийн барилгын их засвар 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Тахидаг овоо 50,000,000 ₮ 2018-09-07 100%
100 Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын их засвар 60,000,000 ₮ 58,157,943 ₮ Чусан ХХК 58,157,943 ₮ 2018-09-14 100%