• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
61 Хужирт сумын төвийн төмөр бетон гүүр 400,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ ZMZ ХХК 727,344,434 ₮ 2018-09-02 60%
62 Зүүнбаян-Улаан сумын Онгийн голын модон гүүр 350,000,000 ₮ 120,000,000 ₮ Эвт-Уул ХХК 247,373,060 ₮ 0000-00-00 45%
63 Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны их засвар 70,000,000 ₮ 65,306,000 ₮ Баяндөхөмийн хурд ХХК 65,306,000 ₮ 2018-07-16 100%
64 Арвайхээр сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургуулийн хичээлийн 1,2 байрны их засвар 130,000,000 ₮ 123,334,450 ₮ Девсофт ХХК 123,334,457 ₮ 2018-06-18 100%
65 Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн хичээлийн байрны гадна талын фасадны их засвар 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Чусан ХХК 60,000,000 ₮ 2018-06-18 100%
66 Арвайхээр сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар 40,000,000 ₮ 37,513,210 ₮ Чусан ХХК 37,513,216 ₮ 2018-06-18 100%
67 Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн их засвар 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Ганцаг ХХК 50,000,000 ₮ 2018-06-22 100%
68 Арвайхээр сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн их засвар 50,000,000 ₮ 44,000,000 ₮ Өв Од барилга ХХК 44,000,000 ₮ 2018-07-04 100%
69 Арвайхээр сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн их засвар 100,000,000 ₮ 83,000,000 ₮ Сод-Ээл ХХК 83,000,000 ₮ 2018-06-18 100%
70 Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны их засвар 50,000,000 ₮ 46,935,350 ₮ Эс Жи Эм ХХК 46,935,350 ₮ 2018-09-06 100%
71 Хужирт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны их засвар 50,000,000 ₮ 47,936,448 ₮ Дуутын нуруу ХХК 47,936,448 ₮ 2018-06-15 100%
72 Зүүнбаян-Улаан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны их засвар 100,000,000 ₮ 99,962,903 ₮ Гүн чимэгтэй ХХК 99,962,903 ₮ 2018-06-18 100%
73 Хужирт сумын Соёлын төвийн барилгын засвар 100,000,000 ₮ 94,805,169 ₮ Марал-Инж ХХК 94,805,169 ₮ 2018-04-05 100%
74 Нарийнтээл сумын Баянтээг эмнэлэгийн барилгын өргөтгөл 300,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Жигүүр-Оргил ХХК 294,550,098 ₮ 2018-07-07 100%
75 Хархорин сумын Халдвартын эмнэлэгийн барилгын их засвар 150,000,000 ₮ 148,175,850 ₮ Навтгар хайрхан ХХК 148,175,850 ₮ 2018-06-11 100%
76 Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын их засвар 60,000,000 ₮ 58,157,943 ₮ Чусан ХХК 58,157,943 ₮ 2018-09-14 100%
77 Тарагт сумын 5 дугаар багийн төвийн барилгын их засвар 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Тахидаг овоо 50,000,000 ₮ 2018-09-07 100%
78 Тарагт сумын ЕБСургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Билэгт манлай ХХК 19,480,000 ₮ 2018-08-15 100%
79 Төрийн байгууллагын техник тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл 53,000,000 ₮ 53,000,000 ₮ Түшигговь Хангай ХХК 53,000,000 ₮ 2010-08-07 100%
80 Тарагт сумын багийн Засаг дарга нарыг унаагаар хангах 12,000,000 ₮ 12,000,000 ₮ Өв саруул ХХК 12,000,000 ₮ 2018-09-06 100%