• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
41 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 10,000,000,000 ₮ 9,968,218,400 ₮ "Өндөр сант хайрхан" ХХК 9,968,218,400 ₮ 2019-03-20 90%
42 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 450,000,000 ₮ 186,040,711 ₮ ЗМЗ ХХК 186,040,711 ₮ 2019-06-11 100%
43 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 840,676,960 ₮ Ариунбилгүүн ХХК 840,676,960 ₮ 2019-05-25 100%
44 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, сум/Төгрөг 1,000,000,000 ₮ 838,120,643 ₮ Сод Ээл ХХК 838,120,643 ₮ 2019-05-20 100%
45 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Өлзийт сум/ 1,000,000,000 ₮ 851,446,000 ₮ Ган нэгдэл ХХК 851,446,000 ₮ 2019-05-25 100%
46 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/ 600,000,000 ₮ 589,000,000 ₮ Смарт Зоос ХХК 589,000,000 ₮ 2019-06-10 100%
47 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал, /Өвөрхангай, Баянгол сум/ 1,230,000,000 ₮ 1,023,456,789 ₮ Тэрхий Ундраа 1,023,456,789 ₮ 2019-05-21 5%
48 Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
49 Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Хархорин, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 1,500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
50 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан сум/ 250,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
51 Сургууль, цэцэрлэг, соёл, спортын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Арвайхээр, Тарагт сум/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
52 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 4 дүгээр цэцэрлэг/ 200,000,000 ₮ 198,089,200 ₮ Харшийн гэгээ ХХК 198,089,200 ₮ 2019-06-01 100%
53 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 2 дугаар цэцэрлэг/ 200,000,000 ₮ 166,000,000 ₮ Эрхэс импекс ХХК 166,000,000 ₮ 2019-06-10 100%
54 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 800,000,000 ₮ 733,370,889 ₮ Юу зэт эрдэнэ ХХК 733,370,889 ₮ 2019-05-10 90%
55 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 800,000,000 ₮ 755,820,061 ₮ Хангайн энержи ХХК 755,820,061 ₮ 2019-06-06 50%
56 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 956,602,400 ₮ Цагаан бургалтай ХХК 956,602,400 ₮ 2019-05-10 100%
57 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум, Ахлах лицей сургууль/ 1,400,000,000 ₮ 1,140,760,512 ₮ И эс мон ХХК 1,140,760,512 ₮ 2019-06-19 20%
58 Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 3,500,000,000 ₮ 3,199,793,552 ₮ Химон констракшн ХХК 3,199,793,552 ₮ 2019-05-01 90%
59 Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/ 3,200,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
60 Сургуулийн барилга, 320 суудал, /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 3,000,000,000 ₮ 2,999,990,000 ₮ Бага хөгшин ХХК 2,999,990,000 ₮ 2019-04-22 100%