• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
41 Хужирт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны их засвар 50,000,000 ₮ 47,936,448 ₮ Дуутын нуруу ХХК 47,936,448 ₮ 2018-06-15 100%
42 Зүүнбаян-Улаан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны их засвар 100,000,000 ₮ 99,962,903 ₮ Гүн чимэгтэй ХХК 99,962,903 ₮ 2018-06-18 100%
43 Хужирт сумын Соёлын төвийн барилгын засвар 100,000,000 ₮ 94,805,169 ₮ Марал-Инж ХХК 94,805,169 ₮ 2018-04-05 100%
44 Нарийнтээл сумын Баянтээг эмнэлэгийн барилгын өргөтгөл 300,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Жигүүр-Оргил ХХК 294,550,098 ₮ 2018-07-07 100%
45 Хархорин сумын Халдвартын эмнэлэгийн барилгын их засвар 150,000,000 ₮ 148,175,850 ₮ Навтгар хайрхан ХХК 148,175,850 ₮ 2018-06-11 100%
46 Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын их засвар 60,000,000 ₮ 58,157,943 ₮ Чусан ХХК 58,157,943 ₮ 2018-09-14 100%
47 Тарагт сумын 5 дугаар багийн төвийн барилгын их засвар 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Тахидаг овоо 50,000,000 ₮ 2018-09-07 100%
48 Тарагт сумын ЕБСургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ Билэгт манлай ХХК 19,480,000 ₮ 2018-08-15 100%
49 Төрийн байгууллагын техник тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл 53,000,000 ₮ 53,000,000 ₮ Түшигговь Хангай ХХК 53,000,000 ₮ 2010-08-07 100%
50 Тарагт сумын багийн Засаг дарга нарыг унаагаар хангах 12,000,000 ₮ 12,000,000 ₮ Өв саруул ХХК 12,000,000 ₮ 2018-09-06 100%
51 Дэлгэрэх гол төсөл 1,000,000,000 ₮ 500,000,000 ₮ Өндөрсант хайрхан 875,649,370 ₮ 2018-06-11 60%
52 Инженерийн хийцтэй гүний худаг 800,000,000 ₮ 274,900,000 ₮ Монтегео ХХК 274,900,000 ₮ 2018-07-05 100%
53 Арвайхээр сумын Мэргэд сургуулийн барилга (928 суудал) 3,800,000,000 ₮ 3,510,000,000 ₮ "Аж констракшн" ХХК 3,510,000,000 ₮ 2014-06-12 85
54 Уянга сумын 400 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга 1,402,000,000 ₮ 157,800,000 ₮ "Бүтээлч шинэ сонголт" ХХК 1,402,000,000 ₮ 2010-12-17 95
55 Ахмадын өргөөний барилгын үлдэгдэл санхүүжилт 950,000,000 ₮ 450,000,000 ₮ “Ган нэгдэл” ХХК 867,000,000 ₮ 2017-05-03 100
56 Бат-Өлзий сумын 250 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга 1,100,000,000 ₮ 450,000,000 ₮ “ДШЛ” ХХК 949,980,821 ₮ 2017-04-13 100%
57 Тарагт сумын ЗДТГ-т автомашин 35,000,000 ₮ 35,000,000 ₮ Суманд эрх шилжүүлсэн 35,000,000 ₮ 2018-09-26 100%
58 Есөнзүйл сумын ЗДТГ-т автомашин 35,000,000 ₮ 35,000,000 ₮ Х.Равдан 35,000,000 ₮ 2018-12-15 100
59 Гучин-Ус сумын дотуур байрны их засвар 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Смарт Зоос ХХК 50,000,000 ₮ 2018-09-07 100%
60 Тарагт сумын дотуур байрны их засвар 30,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Болор өрөг ХХК 30,000,000 ₮ 2018-08-28 100%