• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
21 Хотын хог тээврийн машин /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 600,000,000 ₮ 521,610,000 ₮ "Нутгийн буян групп" ХХК 521,610,000 ₮ 2020-04-14 Гэрээ байгуулагдсан
22 Хог тээврийн машин /Өвөрхангай/ 350,000,000 ₮ 278,000,000 ₮ "Нанопланет" ХХК 278,000,000 ₮ 2020-05-08 Гэрээ байгуулагдсан
23 Бага оврын экскаватор /Өвөрхангай/ 600,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ "Нутгийн буян групп" ХХК 575,000,000 ₮ 2020-04-14 100%
24 Усан хангамж, шугам сүлжээ /Өвөрхангай Сант сум/ 250,000,000 ₮ 250,000,000 ₮ 0000-00-00
25 Сумын төвийн үерийн усны далан шуудуу /Өвөрхангай Уянга сум/ 1,500,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ 0000-00-00 тендер зарлагдсан
26 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, тохижолт /Өвөрхангай Хархорин сум/ 500,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00
27 Монгол Улсын "Төв цэг"-ийн засвар, тохижолт /Өвөрхангай Бүрд сум/ 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00 зураг төсвийн ажил хийгдэж байна.
28 Эрдэнэзуу музейн "Аялал жуулчлалын гудамж" төсөл /Өвөрхангай Хархорин сум/ 1,600,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ 0000-00-00
29 Төрийн захиргааны байгуулагуудын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан/ 200,000,000 ₮ 100,000,000 ₮ 0000-00-00
30 Төрийн албан хаагчдын албан хэрэгцээний компьютер, тоног төхөөрөмж, автомашин /Өвөрхангай Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан/ 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ 0000-00-00
31 Төрийн байгууллагуудын барилгын их засвар, /Бат-Өлзий, Хархорин, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан сум/ 600,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ 0000-00-00
32 Багийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Баянгол, Богд сум/ 140,000,000 ₮ 140,000,000 ₮ 0000-00-00 тендер зардлагдсан
33 Автозамын засвар арчилгаа нөхөөс, тэмдэг тэмдэглэгээ, бродюр шохойдох гэрлэн дохионы шинэчлэл 73,800,000 ₮ 73,800,000 ₮ Тендер зарлагдсан 73,800,000 ₮ 0000-00-00
34 Арвайхээр хотын ногоон байгууламж зүлэгжүүлэлтийн зардал 98,600,000 ₮ 98,600,000 ₮ Свебау хаус ХХК 98,600,000 ₮ 2019-03-14 100%
35 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 300,000,000 ₮ 279,004,000 ₮ Нуган трейд ХХК 279,004,000 ₮ 2019-06-15 100%
36 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
37 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 5,019,000,000 ₮ 4,300,000,000 ₮ Хангамж Өргөө ХХК 4,300,000,000 ₮ 2019-04-18 95%
38 Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн усан хангамж, худаг /Өвөрхангай/ 300,000,000 ₮ 296,281,477 ₮ "Монтего" ХХК 296,281,477 ₮ 2019-04-30 100%
39 Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/ 9,900,000,000 ₮ 0 ₮ "Моторс сервис" ХХК 0000-00-00 30%
40 Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 2,000,000,000 ₮ 1,999,102,700 ₮ Хүлгийн дээд ХХК 1,999,102,700 ₮ 2019-07-01 60%