• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
21 Арвайхээр сумын 1-р сургуулийн спорт заалны барилга 1,100,000,000 ₮ 879,981,935 ₮ Багахєгшин ХХК 990,483,847 ₮ 2018-06-25 100%
22 Арвайхээр сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 1,000,000,000 ₮ 881,899,360 ₮ Ганнэгдэл ХХК 881,900,000 ₮ 2018-06-15 100%
23 Богд сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 900,000,000 ₮ 678,000,000 ₮ Эрч хүч хөгжил ХХК 746,172,828 ₮ 2018-06-04 100%
24 Сант сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 900,000,000 ₮ 789,101,000 ₮ Бат-Угсралт ХХК 789,101,000 ₮ 2018-07-01 100%
25 Тарагт сумын 250 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга 1,500,000,000 ₮ 926,783,947 ₮ “Вентана” ХХК 992,496,110 ₮ 2018-05-20 95%
26 Гучин-Ус сумын 250 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга 1,000,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ Нью констракшн 854,000,000 ₮ 2018-05-28 40%
27 Бүрд сумын 250 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга 1,000,000,000 ₮ 378,257,456 ₮ Бианконэро констракшн 974,668,463 ₮ 2018-08-07 45%
28 Хархорин сумын 400 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга 1,550,000,000 ₮ 1,050,000,000 ₮ Харшийн гэгээ ХХК 1,262,067,276 ₮ 2018-07-03 70%
29 Баян-Өндөр сумын 250 хүний суудалтай Спорт заалны барилга 950,000,000 ₮ 250,000,000 ₮ Шашир констракшн 905,000,000 ₮ 2018-05-02 65%
30 Баянгол сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга (15 ор) 1,200,000,000 ₮ 1,027,600,000 ₮ Химон констракшн 1,027,600,000 ₮ 2018-06-23 100%
31 Хужирт сумын төвийн төмөр бетон гүүр 400,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ ZMZ ХХК 727,344,434 ₮ 2018-09-02 60%
32 Зүүнбаян-Улаан сумын Онгийн голын модон гүүр 350,000,000 ₮ 120,000,000 ₮ Эвт-Уул ХХК 247,373,060 ₮ 0000-00-00 45%
33 Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны их засвар 70,000,000 ₮ 65,306,000 ₮ Баяндөхөмийн хурд ХХК 65,306,000 ₮ 2018-07-16 100%
34 Арвайхээр сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургуулийн хичээлийн 1,2 байрны их засвар 130,000,000 ₮ 123,334,450 ₮ Девсофт ХХК 123,334,457 ₮ 2018-06-18 100%
35 Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн хичээлийн байрны гадна талын фасадны их засвар 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ Чусан ХХК 60,000,000 ₮ 2018-06-18 100%
36 Арвайхээр сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар 40,000,000 ₮ 37,513,210 ₮ Чусан ХХК 37,513,216 ₮ 2018-06-18 100%
37 Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн их засвар 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Ганцаг ХХК 50,000,000 ₮ 2018-06-22 100%
38 Арвайхээр сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн их засвар 50,000,000 ₮ 44,000,000 ₮ Өв Од барилга ХХК 44,000,000 ₮ 2018-07-04 100%
39 Арвайхээр сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн их засвар 100,000,000 ₮ 83,000,000 ₮ Сод-Ээл ХХК 83,000,000 ₮ 2018-06-18 100%
40 Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны их засвар 50,000,000 ₮ 46,935,350 ₮ Эс Жи Эм ХХК 46,935,350 ₮ 2018-09-06 100%