• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
21 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 800,000,000 ₮ 733,370,889 ₮ Юу зэт эрдэнэ ХХК 733,370,889 ₮ 2019-05-10 90%
22 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 2 дугаар цэцэрлэг/ 200,000,000 ₮ 166,000,000 ₮ Эрхэс импекс ХХК 166,000,000 ₮ 2019-06-10 85%
23 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 4 дүгээр цэцэрлэг/ 200,000,000 ₮ 198,089,200 ₮ Харшийн гэгээ ХХК 198,089,200 ₮ 2019-06-01 100%
24 Сургууль, цэцэрлэг, соёл, спортын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Арвайхээр, Тарагт сум/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
25 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан сум/ 250,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
26 Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Хархорин, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 1,500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
27 Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
28 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал, /Өвөрхангай, Баянгол сум/ 1,230,000,000 ₮ 1,023,456,789 ₮ Тэрхий Ундраа 1,023,456,789 ₮ 2019-05-21 5%
29 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/ 600,000,000 ₮ 589,000,000 ₮ Смарт Зоос ХХК 589,000,000 ₮ 2019-06-10 50%
30 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Өлзийт сум/ 1,000,000,000 ₮ 851,446,000 ₮ Ган нэгдэл ХХК 851,446,000 ₮ 2019-05-25 95%
31 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, сум/Төгрөг 1,000,000,000 ₮ 838,120,643 ₮ Сод Ээл ХХК 838,120,643 ₮ 2019-05-20 80%
32 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 840,676,960 ₮ Ариунбилгүүн ХХК 840,676,960 ₮ 2019-05-25 75%
33 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 450,000,000 ₮ 186,040,711 ₮ ЗМЗ ХХК 186,040,711 ₮ 2019-06-11 100%
34 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 10,000,000,000 ₮ 9,968,218,400 ₮ "Өндөр сант хайрхан" ХХК 9,968,218,400 ₮ 2019-03-20 60%
35 Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 2,000,000,000 ₮ 1,999,102,700 ₮ Хүлгийн дээд ХХК 1,999,102,700 ₮ 2019-07-01 32.2
36 Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/ 9,900,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
37 Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн усан хангамж, худаг /Өвөрхангай/ 300,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
38 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 5,019,000,000 ₮ 4,300,000,000 ₮ Хангамж Өргөө ХХК 4,300,000,000 ₮ 2019-04-18 50%
39 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
40 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 300,000,000 ₮ 279,004,000 ₮ Нуган трейд ХХК 279,004,000 ₮ 2019-06-15 100%