• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв: 2019
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
21 Сургууль, цэцэрлэг, соёл, спортын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Арвайхээр, Тарагт сум/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
22 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан сум/ 250,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
23 Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Хархорин, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 1,500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
24 Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
25 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал, /Өвөрхангай, Баянгол сум/ 1,230,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
26 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/ 600,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
27 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Өлзийт сум/ 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
28 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, сум/Төгрөг 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
29 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
30 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 450,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
31 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 10,000,000,000 ₮ 0 ₮ "Өндөр сант хайрхан" ХХК 9,968,218,400 ₮ 2019-03-20
32 Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 2,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
33 Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/ 9,900,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
34 Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн усан хангамж, худаг /Өвөрхангай/ 300,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
35 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 5,019,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
36 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
37 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 300,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00