• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв: 2019
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Багийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Баян-Өндөр, Өлзийт, Төгрөг сум/ 200,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
2 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Өвөрхангай, Тарагт сум/ 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
3 Төрийн байгууллагуудын засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
4 Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Хужирт сум/ 600,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
5 Төрийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 300,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
6 Цаг уурын станцын барилга /Өвөрхангай, Богд сум/ 100,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
7 Цагдаагийн газрын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 1,800,000,000 ₮ 0 ₮ "Бат Угсралт" ХХК 1,698,101,000 ₮ 2019-03-14 5%
8 Залуучуудын усан спортын цогцолборын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 3,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
9 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 900,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
10 Сургуулийн барилга, 240 суудал /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/ 1,500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
11 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 3,500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
12 Сургуулийн барилга, 320 суудал, /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 3,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
13 Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/ 3,200,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
14 Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 3,500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
15 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум, Ахлах лицей сургууль/ 1,400,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
16 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
17 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 800,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
18 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 800,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
19 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 2 дугаар цэцэрлэг/ 200,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
20 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 4 дүгээр цэцэрлэг/ 200,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00