• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Арвайхээр сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил 1,000,000,000 ₮ 1,000,000,000 ₮ Бианконэро констракшн ХХК 1,000,000,000 ₮ 2019-08-08 40%
2 Автозамын засвар арчилгаа нөхөөс, тэмдэг тэмдэглэгээ, бродюр шохойдох гэрлэн дохионы шинэчлэл 73,800,000 ₮ 73,800,000 ₮ Тендер зарлагдсан 73,800,000 ₮ 0000-00-00
3 Арвайхээр хотын ногоон байгууламж зүлэгжүүлэлтийн зардал 98,600,000 ₮ 98,600,000 ₮ Свебау хаус ХХК 98,600,000 ₮ 2019-03-14 100%
4 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 300,000,000 ₮ 279,004,000 ₮ Нуган трейд ХХК 279,004,000 ₮ 2019-06-15 100%
5 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
6 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 5,019,000,000 ₮ 4,300,000,000 ₮ Хангамж Өргөө ХХК 4,300,000,000 ₮ 2019-04-18 50%
7 Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн усан хангамж, худаг /Өвөрхангай/ 300,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
8 Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/ 9,900,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
9 Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 2,000,000,000 ₮ 1,999,102,700 ₮ Хүлгийн дээд ХХК 1,999,102,700 ₮ 2019-07-01 32.2
10 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 10,000,000,000 ₮ 9,968,218,400 ₮ "Өндөр сант хайрхан" ХХК 9,968,218,400 ₮ 2019-03-20 60%
11 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 450,000,000 ₮ 186,040,711 ₮ ЗМЗ ХХК 186,040,711 ₮ 2019-06-11 100%
12 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 840,676,960 ₮ Ариунбилгүүн ХХК 840,676,960 ₮ 2019-05-25 75%
13 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, сум/Төгрөг 1,000,000,000 ₮ 838,120,643 ₮ Сод Ээл ХХК 838,120,643 ₮ 2019-05-20 80%
14 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Өлзийт сум/ 1,000,000,000 ₮ 851,446,000 ₮ Ган нэгдэл ХХК 851,446,000 ₮ 2019-05-25 95%
15 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/ 600,000,000 ₮ 589,000,000 ₮ Смарт Зоос ХХК 589,000,000 ₮ 2019-06-10 50%
16 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал, /Өвөрхангай, Баянгол сум/ 1,230,000,000 ₮ 1,023,456,789 ₮ Тэрхий Ундраа 1,023,456,789 ₮ 2019-05-21 5%
17 Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 1,000,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
18 Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Хархорин, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Уянга сум/ 1,500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
19 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан сум/ 250,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
20 Сургууль, цэцэрлэг, соёл, спортын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Арвайхээр, Тарагт сум/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00