• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл 35,600,000 ₮ 35,588,000 ₮ Арвай рөүд ХХК 35,588,000 ₮ 0000-00-00 100%
2 Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн болон конторын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 1,472,500,000 ₮ 0 ₮ "Оазислэнд констракшн" ХХК 1,323,826,565 ₮ 2019-03-21 90%
3 Багийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Баян-Өндөр, Өлзийт, Төгрөг сум/ 200,000,000 ₮ 65,000,000 ₮ Гуа Орд ХХК 65,000,000 ₮ 2019-08-29 5%
4 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Өвөрхангай, Тарагт сум/ 1,000,000,000 ₮ 972,234,423 ₮ Хангамж Өргөө ХХК 972,234,423 ₮ 2019-06-01 30%
5 Төрийн байгууллагуудын засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 500,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
6 Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Хужирт сум/ 600,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
7 Төрийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 300,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
8 Цаг уурын станцын барилга /Өвөрхангай, Богд сум/ 100,000,000 ₮ 96,591,900 ₮ Шоо констракшн ХХК 96,591,900 ₮ 2019-07-10 100%
9 Цагдаагийн газрын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 1,800,000,000 ₮ 0 ₮ "Бат Угсралт" ХХК 1,698,101,000 ₮ 2019-03-14 5%
10 Залуучуудын усан спортын цогцолборын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 3,000,000,000 ₮ 3,900,000,000 ₮ ӨВМТХ ХХК 3,900,000,000 ₮ 2019-04-25 43,5
11 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 900,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
12 Дотуур байрын барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Уянга сум/ 1,300,000,000 ₮ 1,170,000,000 ₮ Итгэлт Өргөө ХХК 1,170,000,000 ₮ 2019-05-10 60%
13 Сургуулийн барилга, 240 суудал /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/ 1,500,000,000 ₮ 1,468,268,555 ₮ Тэд констракшн ХХК 1,468,268,555 ₮ 2019-05-25 70%
14 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 3,500,000,000 ₮ 3,199,793,552 ₮ Химон констракшн ХХК 3,199,793,552 ₮ 2019-06-01 90%
15 Сургуулийн барилга, 320 суудал, /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 3,000,000,000 ₮ 2,999,990,000 ₮ Бага хөгшин ХХК 2,999,990,000 ₮ 2019-04-22 80%
16 Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/ 3,200,000,000 ₮ 0 ₮ 0000-00-00
17 Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 3,500,000,000 ₮ 3,199,793,552 ₮ Химон констракшн ХХК 3,199,793,552 ₮ 2019-05-01 90%
18 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум, Ахлах лицей сургууль/ 1,400,000,000 ₮ 1,140,760,512 ₮ И эс мон ХХК 1,140,760,512 ₮ 2019-06-19 20%
19 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум/ 1,000,000,000 ₮ 956,602,400 ₮ Цагаан бургалтай ХХК 956,602,400 ₮ 2019-05-10 60%
20 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 800,000,000 ₮ 755,820,061 ₮ Хангайн энержи ХХК 755,820,061 ₮ 2019-06-06 50%