2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Жил ирэх бүр хүүхдүүдийн урласан бүтээл чанаржиж, тоо хэмжээ ихэсч байна.


facebook page
twitter