• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/17 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-27 ҮЗЭХ
92 А/16 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
93 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
94 А/14 Цэргийн штабын 2017 оны хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2017-06-06 ҮЗЭХ
95 А/13 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
96 А/12 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
97 А/11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
98 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-01 ҮЗЭХ
99 А/09 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
100 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
101 А/07 Шагнах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
102 А/06 Шагнах тухай 2017-03-14 ҮЗЭХ
103 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
104 А/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
105 А/03 Сургалтад оролцуулах тухай 2017-02-23 ҮЗЭХ
106 А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27 ҮЗЭХ
107 А/01 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-11 ҮЗЭХ
108 А/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
109 А/75 Тооллого хийх тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
110 А/74 Шагнах тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
111 А/73 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-23 ҮЗЭХ
112 А/72 2016 оны нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-12-22 ҮЗЭХ
113 А/71 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2016-12-21 ҮЗЭХ
114 А/70 Шагнах тухай 2016-12-16 ҮЗЭХ
115 А/69 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
116 А/68 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
117 А/67 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
118 А/66 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-13 ҮЗЭХ
119 А/65 Цэргийн штабын 2016 оныжилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-11-28 ҮЗЭХ
120 А/64 Шагнах тухай 2016-11-28 ҮЗЭХ