• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-02 ҮЗЭХ
92 А/26 Эргэлтийн хөрөнгө актлах тухай 2018-06-27 ҮЗЭХ
93 А/25 Тооллого хийх тухай 2018-06-14 ҮЗЭХ
94 А/24 Цэргийн штабын 2018 оны эхний хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2018-06-06 ҮЗЭХ
95 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-06-05 ҮЗЭХ
96 А/22 Нууц хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-04 ҮЗЭХ
97 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-24 ҮЗЭХ
98 А/20 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2018-05-23 ҮЗЭХ
99 А/19 Сургалтад оролцуулах тухай 2018-05-22 ҮЗЭХ
100 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
101 А/17 Олон Улсын хуралд оролцуулах тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
102 А/16 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-23 ҮЗЭХ
103 А/15 Шагнах тухай 2018-04-23 ҮЗЭХ
104 А/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-18 ҮЗЭХ
105 А/13 Гэр бүлийн зөвлөл байгуулах тухай 2018-04-12 ҮЗЭХ
106 А/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-09 ҮЗЭХ
107 А/11 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-04 ҮЗЭХ
108 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-19 ҮЗЭХ
109 А/09 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
110 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
111 А/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
112 А/06 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-02-14 ҮЗЭХ
113 А/05 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2018-02-08 ҮЗЭХ
114 А/04 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-31 ҮЗЭХ
115 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-25 ҮЗЭХ
116 А/02 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
117 А/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
118 А/43 Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индекс батлах тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
119 А/42 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
120 А/41 Эргэлийн хөрөнгө актлах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ