• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 А/57 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-19 ҮЗЭХ
62 А/56 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-19 ҮЗЭХ
63 А/54 Жагсаалт батлах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
64 А/53 Хөрөнгө ангилан бүртгэх тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
65 А/52 Тооллого хийх тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
66 А/51 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
67 А/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
68 А/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
69 А/49 Цэргийн штабын 2018 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
70 А/48 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-06 ҮЗЭХ
71 A/47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-04 ҮЗЭХ
72 А/46 Удирдамж, бүрэлдэхүүн, хуваарь батлах тухай 2018-11-16 ҮЗЭХ
73 А/45 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2018-10-25 ҮЗЭХ
74 А/44 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-25 ҮЗЭХ
75 А/43 Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
76 А/42 Салбар комисс байгуулах тухай 2018-10-12 ҮЗЭХ
77 А/41 Комисс томилох тухай 2018-10-08 ҮЗЭХ
78 А/40 Хяналтын заавар батлах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
79 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
80 А/38 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-26 ҮЗЭХ
81 А/37 Н.Төмөр-Очирын ажлыг хүлээлцүүлэх тухай 2018-09-25 ҮЗЭХ
82 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-25 ҮЗЭХ
83 А/35 Журам батлах тухай 2018-09-19 ҮЗЭХ
84 А/34 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-18 ҮЗЭХ
85 А/33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-18 ҮЗЭХ
86 А/32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-11 ҮЗЭХ
87 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-10 ҮЗЭХ
88 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-08-22 ҮЗЭХ
89 А/29 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2018-08-16 ҮЗЭХ
90 А/28 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-02 ҮЗЭХ