• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 А/04 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-31 ҮЗЭХ
62 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-25 ҮЗЭХ
63 А/02 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
64 А/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
65 А/43 Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индекс батлах тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
66 А/42 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
67 А/41 Эргэлийн хөрөнгө актлах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
68 А/40 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
69 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
70 А/38 Журам батлах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
71 А/37 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2017-12-20 ҮЗЭХ
72 А/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-20 ҮЗЭХ
73 А/35 Сургалтад оролцуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
74 А/34 Тусламж үзүүлэх тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
75 А/33 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
76 А/32 Цэргийн штабын 2017 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2017-11-24 ҮЗЭХ
77 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-20 ҮЗЭХ
78 А/30 Шагнах тухай 2017-10-31 ҮЗЭХ
79 А/29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-19 ҮЗЭХ
80 А/28 Салбар комисс байгуулах тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
81 А/27 Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулах тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
82 А/26 Тусламж үзүүлэх тухай 2017-10-06 ҮЗЭХ
83 А/25 Шагнах тухай 2017-10-06 ҮЗЭХ
84 А/24 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
85 А/23 Хамтлаг байгуулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
86 А/22 Ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ахмруулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
87 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-14 ҮЗЭХ
88 А/20 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2017-08-29 ҮЗЭХ
89 А/19 Нэмэгдэл цалин олгох тухай 2017-07-16 ҮЗЭХ
90 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ