• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/34 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-18 ҮЗЭХ
32 А/33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-18 ҮЗЭХ
33 А/32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-11 ҮЗЭХ
34 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-10 ҮЗЭХ
35 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-08-22 ҮЗЭХ
36 А/29 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2018-08-16 ҮЗЭХ
37 А/28 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-02 ҮЗЭХ
38 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-02 ҮЗЭХ
39 А/26 Эргэлтийн хөрөнгө актлах тухай 2018-06-27 ҮЗЭХ
40 А/25 Тооллого хийх тухай 2018-06-14 ҮЗЭХ
41 А/24 Цэргийн штабын 2018 оны эхний хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2018-06-06 ҮЗЭХ
42 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-06-05 ҮЗЭХ
43 А/22 Нууц хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-04 ҮЗЭХ
44 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-24 ҮЗЭХ
45 А/20 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2018-05-23 ҮЗЭХ
46 А/19 Сургалтад оролцуулах тухай 2018-05-22 ҮЗЭХ
47 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
48 А/17 Олон Улсын хуралд оролцуулах тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
49 А/16 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-23 ҮЗЭХ
50 А/15 Шагнах тухай 2018-04-23 ҮЗЭХ
51 А/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-18 ҮЗЭХ
52 А/13 Гэр бүлийн зөвлөл байгуулах тухай 2018-04-12 ҮЗЭХ
53 А/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-09 ҮЗЭХ
54 А/11 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-04 ҮЗЭХ
55 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-19 ҮЗЭХ
56 А/09 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
57 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
58 А/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
59 А/06 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-02-14 ҮЗЭХ
60 А/05 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2018-02-08 ҮЗЭХ