• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/23 Сургалт зохион байгуулах тухай 2019-05-10 ҮЗЭХ
32 А/22 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
33 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
34 А/20 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-29 ҮЗЭХ
35 А/19 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-23 ҮЗЭХ
36 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-22 ҮЗЭХ
37 А/17 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-09 ҮЗЭХ
38 А/16 Дотоод журмын хавсралтад нэмэлт орхуулах тухай 2019-04-05 ҮЗЭХ
39 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-05 ҮЗЭХ
40 А/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-04 ҮЗЭХ
41 А/13 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-29 ҮЗЭХ
42 А/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-26 ҮЗЭХ
43 А/11 Гадаад арга хэмжээний зардал батлах тухай 2019-03-25 ҮЗЭХ
44 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ
45 А/09 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-15 ҮЗЭХ
46 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-02-15 ҮЗЭХ
47 А/07 Сургалт зохион байгуулах тухай 2019-02-15 ҮЗЭХ
48 А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-12 ҮЗЭХ
49 А/05 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2019-02-01 ҮЗЭХ
50 А/04 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
51 А/03 Хоолны мөнгө олгох тухай 2019-01-23 ҮЗЭХ
52 А/02 Гадаад сургалтад хамруулах тухай 2019-01-08 ҮЗЭХ
53 А/01 Ажэлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-07 ҮЗЭХ
54 А/65 Комисс томилох тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
55 А/64 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
56 А/63 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
57 А/62 Гадаад сургалтад оролцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
58 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
59 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
60 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ