• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
211 А/26 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-11 ҮЗЭХ
212 А/25 Тооллого явуулах тухай 2016-05-03 ҮЗЭХ
213 А/24 Шагнах тухай 2016-04-26 ҮЗЭХ
214 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
215 А/22 Төрийн архивын цахим сангийн бүрдүүлэлт, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
216 А/21 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
217 А/20 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
218 А/19 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
219 А/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-04-12 ҮЗЭХ
220 А/17 ЗДТГ-ын дэргэдэх Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
221 А/16 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
222 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
223 А/14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-03-18 ҮЗЭХ
224 А/13 Шагнах тухай 2016-03-17 ҮЗЭХ
225 А/12 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх тухай 2016-03-16 ҮЗЭХ
226 А/11 Шагнах тухай 2016-03-04 ҮЗЭХ
227 А/10 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх нэмэгдэл шинэчлэн олгох тухай 2016-03-01 ҮЗЭХ
228 А/09 Төрийн архивын баримтад тооллого хийх тухай 2016-02-23 ҮЗЭХ
229 А/08 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2016-02-04 ҮЗЭХ
230 А/07 Шагнах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
231 А/06 Шагнах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
232 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
233 А/04 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг нөхөн олгох тухай 2016-02-02 ҮЗЭХ
234 А/03 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-01-22 ҮЗЭХ
235 А/02 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-01-18 ҮЗЭХ
236 А/01 Цалин тогтоох тухай 2016-01-18 ҮЗЭХ