• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
181 А/56 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-10-17 ҮЗЭХ
182 А/55 Шагнах тухай 2016-09-29 ҮЗЭХ
183 А/54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-29 ҮЗЭХ
184 А/53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-28 ҮЗЭХ
185 А/52 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-09-26 ҮЗЭХ
186 А/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 ҮЗЭХ
187 А/50 Шагнах тухай 2016-09-07 ҮЗЭХ
188 А/49 Төрийн архивын үзлэгийн мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-09-07 ҮЗЭХ
189 А/48 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-09-01
190 А/47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-08-18 ҮЗЭХ
191 А/46 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-07-18 ҮЗЭХ
192 А/45 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
193 А/44 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
194 А/43 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
195 А/42 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-07-04 ҮЗЭХ
196 А/41 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-01 ҮЗЭХ
197 А/40 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-01 ҮЗЭХ
198 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-06-27 ҮЗЭХ
199 А/38 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
200 А/37 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
201 А/36 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
202 А/35 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
203 А/34 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-06-17 ҮЗЭХ
204 А/33 Цалингийн нэмэгдлийг тасалбар болгох тухай 2016-06-16 ҮЗЭХ
205 А/32 Цэргийн штабын 2016 оны хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-06-16 ҮЗЭХ
206 А/31 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2016-06-03
207 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-31 ҮЗЭХ
208 А/29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-23 ҮЗЭХ
209 А/28 Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2016-05-20 ҮЗЭХ
210 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-20 ҮЗЭХ