• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 А/33 Цалингийн нэмэгдлийг тасалбар болгох тухай 2016-06-16 ҮЗЭХ
152 А/32 Цэргийн штабын 2016 оны хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-06-16 ҮЗЭХ
153 А/31 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2016-06-03
154 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-31 ҮЗЭХ
155 А/29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-23 ҮЗЭХ
156 А/28 Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2016-05-20 ҮЗЭХ
157 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-20 ҮЗЭХ
158 А/26 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-11 ҮЗЭХ
159 А/25 Тооллого явуулах тухай 2016-05-03 ҮЗЭХ
160 А/24 Шагнах тухай 2016-04-26 ҮЗЭХ
161 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
162 А/22 Төрийн архивын цахим сангийн бүрдүүлэлт, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
163 А/21 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
164 А/20 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
165 А/19 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
166 А/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-04-12 ҮЗЭХ
167 А/17 ЗДТГ-ын дэргэдэх Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
168 А/16 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
169 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
170 А/14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-03-18 ҮЗЭХ
171 А/13 Шагнах тухай 2016-03-17 ҮЗЭХ
172 А/12 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх тухай 2016-03-16 ҮЗЭХ
173 А/11 Шагнах тухай 2016-03-04 ҮЗЭХ
174 А/10 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх нэмэгдэл шинэчлэн олгох тухай 2016-03-01 ҮЗЭХ
175 А/09 Төрийн архивын баримтад тооллого хийх тухай 2016-02-23 ҮЗЭХ
176 А/08 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2016-02-04 ҮЗЭХ
177 А/07 Шагнах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
178 А/06 Шагнах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
179 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
180 А/04 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг нөхөн олгох тухай 2016-02-02 ҮЗЭХ