• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-01 ҮЗЭХ
152 А/09 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
153 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
154 А/07 Шагнах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
155 А/06 Шагнах тухай 2017-03-14 ҮЗЭХ
156 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
157 А/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
158 А/03 Сургалтад оролцуулах тухай 2017-02-23 ҮЗЭХ
159 А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27 ҮЗЭХ
160 А/01 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-11 ҮЗЭХ
161 А/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
162 А/75 Тооллого хийх тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
163 А/74 Шагнах тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
164 А/73 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-23 ҮЗЭХ
165 А/72 2016 оны нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-12-22 ҮЗЭХ
166 А/71 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2016-12-21 ҮЗЭХ
167 А/70 Шагнах тухай 2016-12-16 ҮЗЭХ
168 А/69 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
169 А/68 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
170 А/67 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
171 А/66 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-13 ҮЗЭХ
172 А/65 Цэргийн штабын 2016 оныжилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-11-28 ҮЗЭХ
173 А/64 Шагнах тухай 2016-11-28 ҮЗЭХ
174 А/63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-11-15 ҮЗЭХ
175 А/62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-15 ҮЗЭХ
176 А/61 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 2016-11-08 ҮЗЭХ
177 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-08 ҮЗЭХ
178 А/59 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-11-01 ҮЗЭХ
179 А/58 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-24 ҮЗЭХ
180 А/57 Салбар комисс байгуулах тухай 2016-10-17 ҮЗЭХ