• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/40 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
122 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
123 А/38 Журам батлах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
124 А/37 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2017-12-20 ҮЗЭХ
125 А/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-20 ҮЗЭХ
126 А/35 Сургалтад оролцуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
127 А/34 Тусламж үзүүлэх тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
128 А/33 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
129 А/32 Цэргийн штабын 2017 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2017-11-24 ҮЗЭХ
130 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-20 ҮЗЭХ
131 А/30 Шагнах тухай 2017-10-31 ҮЗЭХ
132 А/29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-19 ҮЗЭХ
133 А/28 Салбар комисс байгуулах тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
134 А/27 Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулах тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
135 А/26 Тусламж үзүүлэх тухай 2017-10-06 ҮЗЭХ
136 А/25 Шагнах тухай 2017-10-06 ҮЗЭХ
137 А/24 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
138 А/23 Хамтлаг байгуулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
139 А/22 Ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ахмруулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
140 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-14 ҮЗЭХ
141 А/20 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2017-08-29 ҮЗЭХ
142 А/19 Нэмэгдэл цалин олгох тухай 2017-07-16 ҮЗЭХ
143 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
144 А/17 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-27 ҮЗЭХ
145 А/16 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
146 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
147 А/14 Цэргийн штабын 2017 оны хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2017-06-06 ҮЗЭХ
148 А/13 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
149 А/12 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
150 А/11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ