• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-11-15 ҮЗЭХ
122 А/62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-15 ҮЗЭХ
123 А/61 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 2016-11-08 ҮЗЭХ
124 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-08 ҮЗЭХ
125 А/59 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-11-01 ҮЗЭХ
126 А/58 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-24 ҮЗЭХ
127 А/57 Салбар комисс байгуулах тухай 2016-10-17 ҮЗЭХ
128 А/56 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-10-17 ҮЗЭХ
129 А/55 Шагнах тухай 2016-09-29 ҮЗЭХ
130 А/54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-29 ҮЗЭХ
131 А/53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-28 ҮЗЭХ
132 А/52 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-09-26 ҮЗЭХ
133 А/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 ҮЗЭХ
134 А/50 Шагнах тухай 2016-09-07 ҮЗЭХ
135 А/49 Төрийн архивын үзлэгийн мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-09-07 ҮЗЭХ
136 А/48 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-09-01
137 А/47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-08-18 ҮЗЭХ
138 А/46 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-07-18 ҮЗЭХ
139 А/45 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
140 А/44 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
141 А/43 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
142 А/42 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-07-04 ҮЗЭХ
143 А/41 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-01 ҮЗЭХ
144 А/40 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-01 ҮЗЭХ
145 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-06-27 ҮЗЭХ
146 А/38 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
147 А/37 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
148 А/36 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
149 А/35 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
150 А/34 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-06-17 ҮЗЭХ