Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
2 А/17 Олон Улсын хуралд оролцуулах тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
3 А/16 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-23 ҮЗЭХ
4 А/15 Шагнах тухай 2018-04-23 ҮЗЭХ
5 А/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-18 ҮЗЭХ
6 А/13 Гэр бүлийн зөвлөл байгуулах тухай 2018-04-12 ҮЗЭХ
7 А/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-09 ҮЗЭХ
8 А/11 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-04 ҮЗЭХ
9 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-19 ҮЗЭХ
10 А/09 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
11 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
12 А/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
13 А/06 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-02-14 ҮЗЭХ
14 А/05 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2018-02-08 ҮЗЭХ
15 А/04 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-31 ҮЗЭХ
16 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-25 ҮЗЭХ
17 А/02 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
18 А/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
19 А/43 Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индекс батлах тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
20 А/42 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
21 А/41 Эргэлийн хөрөнгө актлах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
22 А/40 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
23 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
24 А/38 Журам батлах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
25 А/37 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2017-12-20 ҮЗЭХ
26 А/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-20 ҮЗЭХ
27 А/35 Сургалтад оролцуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
28 А/34 Тусламж үзүүлэх тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
29 А/33 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
30 А/32 Цэргийн штабын 2017 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2017-11-24 ҮЗЭХ