• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/65 Комисс томилох тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
2 А/64 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
3 А/63 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
4 А/62 Гадаад сургалтад оролцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
5 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
6 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
7 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
8 А/57 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-19 ҮЗЭХ
9 А/56 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-19 ҮЗЭХ
10 А/54 Жагсаалт батлах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
11 А/53 Хөрөнгө ангилан бүртгэх тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
12 А/52 Тооллого хийх тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
13 А/51 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
14 А/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
15 А/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
16 А/49 Цэргийн штабын 2018 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
17 А/48 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-06 ҮЗЭХ
18 A/47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-04 ҮЗЭХ
19 А/46 Удирдамж, бүрэлдэхүүн, хуваарь батлах тухай 2018-11-16 ҮЗЭХ
20 А/45 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2018-10-25 ҮЗЭХ
21 А/44 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-25 ҮЗЭХ
22 А/43 Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
23 А/42 Салбар комисс байгуулах тухай 2018-10-12 ҮЗЭХ
24 А/41 Комисс томилох тухай 2018-10-08 ҮЗЭХ
25 А/40 Хяналтын заавар батлах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
26 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
27 А/38 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-26 ҮЗЭХ
28 А/37 Н.Төмөр-Очирын ажлыг хүлээлцүүлэх тухай 2018-09-25 ҮЗЭХ
29 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-25 ҮЗЭХ
30 А/35 Журам батлах тухай 2018-09-19 ҮЗЭХ