Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/49 Цэргийн штабын 2018 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
2 А/48 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-06 ҮЗЭХ
3 A/47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-04 ҮЗЭХ
4 А/46 Удирдамж, бүрэлдэхүүн, хуваарь батлах тухай 2018-11-16 ҮЗЭХ
5 А/45 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2018-10-25 ҮЗЭХ
6 А/44 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-25 ҮЗЭХ
7 А/43 Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
8 А/42 Салбар комисс байгуулах тухай 2018-10-12 ҮЗЭХ
9 А/41 Комисс томилох тухай 2018-10-08 ҮЗЭХ
10 А/40 Хяналтын заавар батлах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
11 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
12 А/38 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-26 ҮЗЭХ
13 А/37 Н.Төмөр-Очирын ажлыг хүлээлцүүлэх тухай 2018-09-25 ҮЗЭХ
14 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-25 ҮЗЭХ
15 А/35 Журам батлах тухай 2018-09-19 ҮЗЭХ
16 А/34 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-18 ҮЗЭХ
17 А/33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-18 ҮЗЭХ
18 А/32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-11 ҮЗЭХ
19 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-10 ҮЗЭХ
20 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-08-22 ҮЗЭХ
21 А/29 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2018-08-16 ҮЗЭХ
22 А/28 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-02 ҮЗЭХ
23 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-02 ҮЗЭХ
24 А/26 Эргэлтийн хөрөнгө актлах тухай 2018-06-27 ҮЗЭХ
25 А/25 Тооллого хийх тухай 2018-06-14 ҮЗЭХ
26 А/24 Цэргийн штабын 2018 оны эхний хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2018-06-06 ҮЗЭХ
27 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-06-05 ҮЗЭХ
28 А/22 Нууц хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-04 ҮЗЭХ
29 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-24 ҮЗЭХ
30 А/20 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2018-05-23 ҮЗЭХ