• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-24 ҮЗЭХ
2 А/52 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-06 ҮЗЭХ
3 А/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
4 А/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-22 ҮЗЭХ
5 А/49 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-18 ҮЗЭХ
6 А/48 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
7 А/47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-06 ҮЗЭХ
8 А/46 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
9 А/45 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-03 ҮЗЭХ
10 А/44 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
11 А/43 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-27 ҮЗЭХ
12 А/42 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
13 А/41 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-25 ҮЗЭХ
14 А/40 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-25 ҮЗЭХ
15 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-17 ҮЗЭХ
16 А/38 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-14 ҮЗЭХ
17 А/37 Цэргийн штабын 2019 оны эхний хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
18 А/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
19 А/35 Тооллого хийх тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
20 А/34 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах, ажиллах журам батлах тухай 2019-06-04 ҮЗЭХ
21 А/33 Аудит хийх байгууллага шалгаруулах тухай 2019-05-28 ҮЗЭХ
22 А/32 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-05-28 ҮЗЭХ
23 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-27 ҮЗЭХ
24 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
25 А/29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
26 А/28 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
27 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
28 А/26 Комисс томилох тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
29 А/25 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
30 А/24 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-20 ҮЗЭХ