Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/647 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-18 ҮЗЭХ
92 А/646 Бүх тендерээс татгалзаж гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-10-18 ҮЗЭХ
93 А/645 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-18 ҮЗЭХ
94 А/644 Тэтгэмж олгох тухай 2018-10-18 ҮЗЭХ
95 А/643 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2018-10-17 ҮЗЭХ
96 А/642 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-16 ҮЗЭХ
97 А/641 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018-10-16 ҮЗЭХ
98 А/640 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2018-10-16 ҮЗЭХ
99 А/638 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
100 А/638 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
101 А/637 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
102 А/637 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
103 А/636 Ашиглалтын гэрээ байгуулах тухай 2018-10-11 ҮЗЭХ
104 А/635 Комисс томилох тухай 2018-10-11 ҮЗЭХ
105 А/634 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-11 ҮЗЭХ
106 А/634 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-11 ҮЗЭХ
107 А/633 Аймгийн хүүхдийн спортын наадам зохион байгуулах 2018-10-11 ҮЗЭХ
108 А/633 Аймгийн хүүхдийн спортын наадам зохион байгуулах 2018-10-10 ҮЗЭХ
109 А/630 Үнэ бууруулж, дуудлага худалдааг зохион байгуулах 2018-10-10 ҮЗЭХ
110 А/630 Үнэ бууруулж, дуудлага худалдааг зохион байгуулах 2018-10-10 ҮЗЭХ
111 А/332 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-10 ҮЗЭХ
112 А/629 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
113 А/629 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
114 А/629 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
115 А/628 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
116 А/628 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
117 А/627 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
118 А/627 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
119 А/626 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ
120 А/626 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-10-09 ҮЗЭХ