• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/537 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-14 ҮЗЭХ
92 А/535 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-14 ҮЗЭХ
93 А/534 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-14 ҮЗЭХ
94 А/532 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-08-12 ҮЗЭХ
95 А/531 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-08-12 ҮЗЭХ
96 А/556 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2019-08-06 ҮЗЭХ
97 А/530 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-08-06 ҮЗЭХ
98 А/529 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-08-06 ҮЗЭХ
99 А/528 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-08-02 ҮЗЭХ
100 А/527 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-08-02 ҮЗЭХ
101 А/526 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-08-02 ҮЗЭХ
102 А/525 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
103 А/524 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
104 А/523 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
105 А/522 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
106 А/521 Ургамлын хөмрөгийн судалгааг тогтоох тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
107 А/520 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
108 А/518 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
109 А/517 Ш.Долгорсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
110 А/516 Тендер хүчингүй болгож, дахин тендер зарлах тухай 2019-07-25 ҮЗЭХ
111 А/515 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-25 ҮЗЭХ
112 А/514 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах эрх олгохтухай 2019-07-25 ҮЗЭХ
113 А/513 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-07-24 ҮЗЭХ
114 А/512 Шагнах тухай 2019-07-23 ҮЗЭХ
115 А/511 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-23 ҮЗЭХ
116 А/510 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-07-22 ҮЗЭХ
117 А/509 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-22 ҮЗЭХ
118 А/508 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-22 ҮЗЭХ
119 А/507 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-07-22 ҮЗЭХ
120 А/506 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-07-22 ҮЗЭХ