• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/774 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-18 ҮЗЭХ
92 А/773 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-17 ҮЗЭХ
93 А/772 Аймгийн "тэмээчдийн баяр-2019" арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2018-12-17 ҮЗЭХ
94 А/771 Шагнах тухай 2018-12-17 ҮЗЭХ
95 А/770 Урамшуулал олгох тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
96 А/769 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
97 А/768 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
98 А/767 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
99 А/765 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
100 А/764 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-14 ҮЗЭХ
101 А/766 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
102 А/763 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
103 А/761 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
104 А/760 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
105 А/759 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
106 А/758 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
107 А/757 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
108 А/755 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
109 А/754 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
110 А/754 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
111 А/753 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
112 А/752 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
113 А/750 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-13 ҮЗЭХ
114 А/751 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
115 А/749 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
116 А/748 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
117 А/747 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
118 А/746 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
119 А/745 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ
120 А/744 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-12-12 ҮЗЭХ