• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-02-01 ҮЗЭХ
92 А/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
93 А/75 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
94 А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
95 А/73 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
96 А/72 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
97 А/71 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
98 А/70 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
99 А/69 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
100 А/68 Зардлын хуваарь батлах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
101 А/67 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
102 А/66 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
103 А/65 Шагнах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
104 А/64 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
105 А/63 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
106 А/60 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
107 А/128 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
108 А/123 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
109 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-01-31 ҮЗЭХ
110 А/62 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2019-01-30 ҮЗЭХ
111 А/61 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-01-30 ҮЗЭХ
112 А/59 Комисс томилох тухай 2019-01-30 ҮЗЭХ
113 Комисс томилох тухай 2019-01-30 ҮЗЭХ
114 А/58 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
115 А/57 Байгаль орчиныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал батлах тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
116 А/56 Онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай 2019-01-29
117 А/55 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
118 А/54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
119 А/52 эрүүл мэндийн газрын дүрэм, бүтэц орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай 2019-01-29 ҮЗЭХ
120 А/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-28 ҮЗЭХ