• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/437 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
92 А/436 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-21 ҮЗЭХ
93 А/435 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-20 ҮЗЭХ
94 А/434 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-20 ҮЗЭХ
95 А/433 орон нэмж батлах тухай 2019-06-19 ҮЗЭХ
96 А/432 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-19 ҮЗЭХ
97 А/431 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-18 ҮЗЭХ
98 А/430 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-18 ҮЗЭХ
99 А/429 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-18 ҮЗЭХ
100 А/428 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-18 ҮЗЭХ
101 А/427 Аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2019-06-17 ҮЗЭХ
102 А/426 Сумдын баяр наадмын тов тогтоох тухай 2019-06-17 ҮЗЭХ
103 А/424 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-14 ҮЗЭХ
104 А/423 Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
105 А/422 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
106 А/421 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
107 А/420 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
108 А/419 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
109 А/418 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгон дахин зарлах тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
110 А/417 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
111 А/416 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
112 А/415 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
113 А/414 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
114 А/413 Тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
115 А/412 Тендер гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
116 А/411 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
117 А/410 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
118 А/409 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2019-06-12 ҮЗЭХ
119 А/408 "Оюутан цэрэг" сургалтад оролцуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
120 А/407 Цэргийн бэлтгэл албаны сургалт явуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ