• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/710 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
92 А/709 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
93 А/708 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-22 ҮЗЭХ
94 А/707 Комисс томилох, үнэ тогтоох тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
95 А/706 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
96 А/705 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
97 А/704 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
98 А/703 үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогот зарцуулах тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
99 А/702 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-20 ҮЗЭХ
100 А/701 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-20 ҮЗЭХ
101 А/700 О.Очирсүхийг улсын асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай 2019-11-20 ҮЗЭХ
102 А/699 Нэмэлт ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай 2019-11-20 ҮЗЭХ
103 А/698 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-19 ҮЗЭХ
104 А/697 Үнэ бууруулж, дуудлага худалдааг зохион байгуулж хөрөнгө актлах тухай 2019-11-18 ҮЗЭХ
105 А/696 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-18 ҮЗЭХ
106 А/695 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-18 ҮЗЭХ
107 А/694 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-11-18 ҮЗЭХ
108 А/693 Шагнах тухай 2019-11-15 ҮЗЭХ
109 А/692 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-15 ҮЗЭХ
110 А/691 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-13 ҮЗЭХ
111 А/686 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-08 ҮЗЭХ
112 А/685 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-08 ҮЗЭХ
113 А/684 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2019-11-08 ҮЗЭХ
114 А/683 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-11-08 ҮЗЭХ
115 А/682 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-07 ҮЗЭХ
116 А/681 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-07 ҮЗЭХ
117 А/680 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-05 ҮЗЭХ
118 А/679 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2019-11-04 ҮЗЭХ
119 А/6778 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-11-04 ҮЗЭХ
120 А/677 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-11-01 ҮЗЭХ