• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 A/45 тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
92 A/44 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
93 A/43 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
94 A/42 Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах салбар хоорондын багуудыг томилох тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
95 A/41 Аймгийн хошой аварга малчин, саальчин, фермер, тариаланч шалгаруулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
96 A/40 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
97 A/39 газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
98 A/38 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
99 A/37 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
100 A/36 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
101 A/35 Нутгийн захиргааны байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний дүнгийн тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
102 A/34 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-02-04 ҮЗЭХ
103 A/33 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-02-04 ҮЗЭХ
104 A/32 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-03 ҮЗЭХ
105 A/31 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-03 ҮЗЭХ
106 A/30 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-31 ҮЗЭХ
107 A/29 Батлан хамгаалахын хууль, тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ зөвлөн туслах ажил явуулах тухай 2020-01-29 ҮЗЭХ
108 A/28 Томуу, томуу төст өвчний тархалтыг бууруулах шинэ коронавирусийн урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай 2020-01-29 ҮЗЭХ
109 A/27 газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-01-29 ҮЗЭХ
110 A/26 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-27
111 A/24 эрх шилжүүлэх тухай 2020-01-27 ҮЗЭХ
112 A/22 дүрэм,бүтэц, орон тоо батлах тухай 2020-01-27 ҮЗЭХ
113 A/35 Сумын ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн ХШҮ-ний дүнгийн тухай 2020-01-24 ҮЗЭХ
114 A/21 хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2020-01-21 ҮЗЭХ
115 A/20 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-21 ҮЗЭХ
116 A/19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-21 ҮЗЭХ
117 A/18 хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-21 ҮЗЭХ
118 A/17 Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны орлогын төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-01-20 ҮЗЭХ
119 A/16 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-20 ҮЗЭХ
120 A/15 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-20 ҮЗЭХ